ORGANICA.net

Programski okvir: IPA CBC Hr - Sr

 
Naziv projekta: ORGANICA.net
 
Nositelj: Udruga za kreativni razvoj SLAP
 
Partneri u projektu: 1. Terras, Subotica (Srbija)
2. Centar za predškolski odgoj, Osijek (Hrvatska)
3. Naša radost - centar za predškolski odgoj, Subotica (Srbija)
 
Specifični ciljevi projekta:
1. Stvoriti poslovnu mrežu eko-poduzetnika s područja Osječko- baranjske županije i sjeverne Bačke te ojačati prekograničnu suradnju Hrvatska-Srbija
2. Promicati i uspostaviti inovativne pristupe u marketingu organskih proizvoda
3. Stvarati tržište za domaće i regionalne organske proizvode te na taj način osnažiti lokalnu ekonomiju
4 . Izgraditi sustav potpore eko-poduzetnicima i poduzetnicima u ruralnom turizmu uvođenjem suvremenih informatičkih tehnologija i jačanjem kapaciteta ključnih dionika
Ključne aktivnosti:
 
1. Mapiranje potencijala za organsku proizvodnju i stvaranje baze eko-poduzetnika
2. Pokretanje edukacijskog video-web portala za eko-poduzetnike
3. Uspostava centra potpore za eko-poduzetnike (pružanje usluga marketinga, pomoć pri registraciji i certificiranju, edukacija i savjetovanje)
4. Edukacijski program za potencijalne distributere organske hrane
5. Promocija organske hrane u pilot dječjim vrtićima
6. Javna kampanja za promicanje važnosti proizvodnje i konzumiranja organske hrane
7. Studijska posjeta Srpskih eko-proizvođača eko-poduzetnicima u Slavoniji
8. Organiziranje Bio-festa i međunarodne konferencije u Subotici
9. Pokretanje sajma organskih proizvoda u Osijeku
 
Predviđeno trajanje projekta: 18 mjeseci
 
Ukupna vrijednost projekta: 230.719 €
 
Ukupno odobrenih sredstava za područje OBŽ: 170.183 €