Projekti u OBŽ

PROJEKTI U OBŽ

PROJEKTI iz programskog razdoblja 2014.-2020. s područja Osječko-baranjske županije prijavljeni za financiranje iz fondova EU i ostalih međunarodnih programa

PROJEKTI  
UKUPNA VRIJEDNOST
OBŽ prijavitelj ili suprijavitelj, partner ili suradnik u 55 projekata vrijednosti
 
72.161.880,63 €

Javna ustanova Županijska razvojna agencija Osječko-baranjske županije sudjeluje kao nositelj, partner ili pridruženi partner u 26 projekata vrijednosti

41.518.266,50 €
 
od čega izdvajamo 19 projekata vrijednosti  
35.803.006,35 €
Jedinice lokalne samouprave, institucije i tvrtke u vlasništvu JLS na području OBŽ sudjeluju u 234 projekata ukupne vrijednosti  
315.288.881,91 €
Nevladine udruge na području OBŽ sudjeluju u 60 projekata ukupne vrijednosti   25.370.899,00 €
Privatni korisnici na području OBŽ provode 424 projekata ukupne vrijednosti  
109.109.859,49 €
     

Ukupna vrijednost 792 projekata (608 u provedbi i 184 završenih ) iz programskog razdoblja 2014.-2020. u koje su uključeni subjekti s područja OBŽ ukupno iznosi

 
557.734.527,38
     

 

 

PROGRAMSKI OKVIRI fondova EU i ostali međunarodni programi u kojima sudjeluju subjekti s područja OBŽ

PROGRAMSKI OKVIR BROJ PROJEKATA
OP Učinkovitost ljudskih potencijala 2014. - 2020. 85 projekata
OP Konkurentnost i kohezija 2014. - 2020. 331 projekt
OP ruralni razvoj 2014. - 2020. 296 projekata
OP za pomorstvo i ribarstvo 2014. - 2020. 1 projekt
Erasmus+ 2014. - 2020. 15 projekata
Horizon 2020 2 projekta
INTERREG Mađarska - Hrvatska 19 projekata
INTERREG CBC Hrvatska - Srbija 2014. - 2020. 17 projekata
INTERREG Dunav 2014. - 2020. 6 projekta
INTERREG Central Europe 2014.-2020. 3 projekta
Program LIFE 2 projekta
Program REC 1 projekt
CEF 1 projekt
OP za hranu i/ili osnovnu materijalnu pomoć 9 projekata
Europa za građane 2014. - 2020. 1 projekt
Interreg Mediterranean 2 projekta
Europska komisija 1 projekt

 

 

PROJEKTI iz programskog razdoblja 2007.-2013. s područja Osječko-baranjske županije prijavljeni prijavljeni za financiranje iz fondova EU i ostalih međunarodnih programa

PROJEKTI  
UKUPNA VRIJEDNOST
     
OBŽ prijavitelj ili suprijavitelj u 8 projekata vrijednosti
3.449.700,08 €
 
OBŽ partner ili pridruženi partner u 32 projekta vrijednosti
16.718.310,23 €
 
Ukupna vrijednost 40 projekata koji su završeni ili u provedbi iznosi 20.168.010,31 €
 

od čega izdvajamo 37 projekata vrijednosti

  17.691.163,44 €

Regionalna razvojna agencija Slavonije i Baranje sudjeluje kao nositelj, partner ili pridruženi partner 54 projekta vrijednosti

39.856.830,49 €
 
od čega izdvajamo 18 projekata vrijednosti  
24.434.941,41 €
Jedinice lokalne samouprave, institucije i tvrtke u vlasništvu JLS na području OBŽ sudjeluju u 219 projekata ukupne vrijednosti  
187.034.206,57 €
Nevladine udruge na području OBŽ sudjeluju u 100 projekta ukupne vrijednosti  
16.686.392,03 €
Privatni korisnici na području OBŽ sudjeluju u 104 projekta ukupne vrijednosti  
40.539.821,43 €
     

Ukupna vrijednost 478 projekata iz programskog razdoblja 2007.-2013. u koje su uključeni subjekti s područja OBŽ ukupno iznosi

 
286.386.524,88
     

 

 


PROGRAMSKI OKVIRI fondova EU i ostali međunarodni programi u kojima sudjeluju subjekti s područja OBŽ

 

PROGRAMSKI OKVIRI BROJ PROJEKATA
OP Promet 2 projekta
OP Zaštita okoliša 15 projekata
OP Regionalna konkurentnost 7 projekata
OP Razvoj ljudskih potencijala 45 projekta
IPA 256 projekata
IPA Info 6 projekata
IPA I 5 projekta
IPA II CBC Mađarska - Hrvatska 75 projekata
IPA II CBC Hrvatska – Srbija 21 projekt
IPA III c 7 projekata
IPA SEE 5 projekta
IPA IV 54 projekta
IPA V - IPARD 100 projekata
MEDITERAN 1 projekt
TEMPUS 30 projekata
INTERREG 21 projekt
PHARE 11 projekata
CARDS 12 projekata
SAPARD 4 projekta
WB (World Bank) 28 projekata
Youth in Action 3 projekta
Europe Aid 5 projekta
CEI (Central European Intiative) 1 projekt
Europe for citizens 2 projekta
Kraljevina Belgija 1 projekt
Republika Francuska 2 projekta
Republika Italija 4 projekta
European Commission 3 projekta
IEE 1 projekt
FP7 1 projekt
CNF 1 projekt

 


ZEMLJE PARTNERI s kojima subjekti s područja OBŽ sudjeluju u projektima

 

ZEMLJE PARTNERI BROJ PROJEKATA
   
Mađarska 118 projekata
Italija 19 projekata
Srbija (AP Vojvodina) 50 projekata
Austrija 6 projekata
Francuska 6 projekata
Njemačka 6 projekata
Velika Britanija 5 projekata
Belgija 3 projekta
Slovačka 3 projekta
Bosna i Hercegovina 2 projekta
Rumunjska 2 projekta
Španjolska 2 projekta
Bugarska 1 projekt
Finska 1 projekt
Nizozemska 1 projekt
Poljska 1 projekt
Slovenija 2 projekta
Norveška 1 projekt

 

Izjava o odricanju od odgovornosti
Regionalna razvojna agencija Slavonije i Baranje prikuplja dostupne informacije o projektima u kojima sudjeluju subjekti na području OBŽ. Budući da ne postoji nikakva zakonska obveza o prijavi podataka o projektima i izvještavanju o istima regionalnog koordinatora, podaci koji su ovdje navedeni ne mogu se smatrati sveobuhvatnima.
Svaki propust na kojeg nam skrenete pozornost biti će ispravljen.
S poštovanjem,
Predsjednik uprave
Dr.sc. Stjepan Ribić