BDP for SPS

Programski okvir: IPA II CBC Hrvatska – Mađarska (drugi poziv)

 

Naziv projekta: BDP for SPS (Razvoj mikroregionalnog poslovnog partnerstva radi uspostavljanja održivog sustava proizvodnje u ekološkom području Drave)

 

Nositelj: Regionalna razvojna agencija Južnog zadunavlja, Pecs, Mađarska

 

Partneri u projektu: SLAP, Udruga za kreativni razvoj, Osijek Pridruženi partner: Regionalna razvojna agencija Slavonije i Baranje

Specifični cilj projekta: Uspostavljanje mreže i samo-održivih mikroregionalnih ekonomskih jedinica u projektnom području; unapređenje suradnje u sferi proizvodnje i marketinga uspostavom zajedničkih potpornih usluga; definiranje promocijskog mixa na principu eko-marketinga u cilju promocije koncepta održivosti i svijesti o potrebi zaštite okoliša

Ključne aktivnosti:

 
  1. uspostavljanje zajedničke osnove poptpornih uslugaposlovnom sektoru;
  2. razvoj sustava prekogranične mreže-ekomarketing
 

Predviđeno trajanje projekta: 12 mjeseci

 

Ukupna vrijednost projekta: 233.685 EUR

 

Ukupno odobrenih sredstava za područje OBŽ: 70.260 EUR