Collaborative framework for energy EFFICIENT SME systems

Programski okvir: Europska unija: MED programme
Naziv projekta: Collaborative framework for energy EFFICIENT SME systems
Skraćeni naziv: CO-EFFICIENT
Nositelj: Sveučilište u Mariboru

Partneri u RH: Regionalna razvojna agencija Slavonije i Baranje, Centar za poduzetništvo Osijek

Partneri:

Regional Development Agency Mura (Slovenija)
Institute for Transport and Logistics (Italija)
National Confederation of Crafts and Small and Medium Enterprises
Modena Province Association (Italija)
SATA Advanced Technology Application (Italija)
Valenciaport Foundation for Research, Promotion and Commercial Studies
of the Valencian region (Španjolska)
CIERVAL (Španjolska)
AFT Regional Delegation of Rhone Alps (Francuska)


Osnovna ideja projekta CO-EFFICIENT je promicanje inovacija i uvođenje naprednih tehnologija za povećanje energetske učinkovitosti i korištenje obnovljivih izvora energije u poslovnim i proizvodnim procesima malih i srednjih poduzeća u području Mediterana. U usporedbi s velikim tvrtkama, mala i srednja poduzeća općenito sporo preuzimaju nova rješenja energetske učinkovitosti, uglavnom zbog nedostatka komunikacije i koordinacije sa istraživačkim sektorom, što očito sprječava prijenos tehnologija i znanja. Pretpostavka na kojoj se ovaj projekt temelji govori da će trajni okvir za suradnju u području energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije između malih i srednji poduzeća, istraživačkog sektora i drugih dionika na području Mediterana dovesti do povećanja međusobne suradnje dionika te dovesti do značajnih tehnoloških promjena u području energetske učinkovitosti i proizvodnih procesa.

Glavni cilj ovog okvira biti će postavljanje „living-lab“ okruženja, aktivnog u svim partnerskim zemljama u kojima će mala i srednja poduzeća kao krajnji korisnici i organizacije u istraživačkom sektoru kao glavni dionici razvoja surađivati na razvijanju novih rješenja za učinkovitije korištenje energije u proizvodnim procesima.

Postaviti će se dva međunarodna “living-lab”-a, svaki sačinjen od 5 lokalnih pilot projekata. Prvi međunarodni living-lab će razviti eServis za mala i srednja poduzeća kako bi unaprijedili energetsku učinkovitost proizvodnih procesa, naročito u kontekstu upravljanja opskrbnim lancem. Drugi međunarodni living lab će razvijati referentni okvir za energetsku učinkovitost i korištenje obnovljivih izvora energije u proizvodnim procesima. Referentni okvir će omogućiti malim i srednjim poduzećima da identificiraju ključna područja u proizvodnim procesima, u kojima se preporuča provođenje mjera za poboljšanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije.

Više detalja pročitajte na web stranici projekta.

Predviđeno trajanje projekta: 01.01.2013 – 30.06.2015

Ukupna vrijednost projekta: 1.900.500,00 EUR


TRANSNACIONALNI PROGRAM MEDITERAN (MED)

Cilj Transnacionalnog programa MEDITERAN jest učiniti cijelo područje Mediterana mjerljivim s međunarodnom konkurencijom u cilju osiguranja rasta i zaposlenosti za sljedeće generacije te podržati teritorijalnu povezanost i aktivno intervenirati u korist zaštite okoliša u logici održivog razvoja. Ova se pitanja ne mogu učinkovito riješiti ni na regionalnoj niti na nacionalnoj razini, ona zahtijevaju značajne napore u smislu međudržavne koordinacije i savjetovanja.

Identificirane su četiri prioritetne osi Programa Mediteran:

1. Jačanje inovacijskih karaktera

2. Zaštita okoliša i promicanje održivog teritorijalnog razvoja

3. Povećanje pokretljivosti i teritorijalne pristupačnosti

4. Promicanje policentričnog i integriranog razvoja područja Mediterana

Program je namijenjen odabranim lokalnim i regionalnim tijelima pozvanima da odigraju ključnu ulogu s obzirom na njihovu izravnu uključenost u problematiku specifičnu za mediteransko područje, gradovima i metropolitanskim područjima, državnim tijelima, “gospodarskim subjektima” i istraživačkim institucijama, suradničkim strukturama malih i srednjih poduzeća i neprofitnim organizacijama.

Prihvatljiva područja su: Cipar, Francuska, Grčka, Italija, Malta, Portugal, Slovenija, Španjolska, Ujedinjeno Kraljevstvo (Gibraltar) i Hrvatska.

Za više detalja o Transnacionalnom programu MEDITERAN, posjetite njihove službene web stranice.

 

PROJEKTI U HRVATSKOJ SUFINANCIRANI U SKLOPU TRANSNACIONALNOG PROGRAMA MEDITERAN

Osim projekta CO-EFFICIENT, u kojem Regionalna razvojna agencija Slavonije i Baranje sudjeluje kao partner u provedbi projekta, neki projekti koji se također provode u sklopu Transnacionalnog programa Mediteran u Hrvatskoj su slijedeći:

1. SMART-MED-PARKS

SMART-MED-PARKS je pilot-projekt kojemu je svrha povećavanje energetske učinkovitosti u znanstveno-tehnološkim parkovima (ZTP-ovi) doprinoseći time stvaranju modela autonomne proizvodnje i potrošnje energije upotrebom Pametnih Mreža.

Energetski institut Hrvoje Požar, kao jedan od partnera na projektu, aktivno sudjeluje surađujući s pet znanstveno tehnološka parka u Hrvatskoj, pruža im stručnu i savjetodavnu potporu te prenosi i implementira znanja stečena u sklopu Smart MED Parks projekta. Više informacija o projektu možete pronaći na web stranici projekta.

2. SMILE

Projekt SMILE namjerava potaknuti razvoj energetske učinkovitosti gradskog teretnog prijevoza. Razvoj energetske učinkovitosti potiče se kroz promociju i provedbu inovativnih politika i rješenja uz potporu već postojećih tehnologija.

Jedan od rezultata projekta su provedene 4 pilot aktivnosti koje obuhvaćaju 4 različite teme vezane za logistiku s ciljem poboljšanja energetske učinkovitosti, a jedna pilot aktivnost - testiranje naprednih informacijskih alata s područja urbane logistike - provest će se u gradu Rijeci. Više informacija o projektu možete pronaći na web stranici projekta.

3. EMILIE

Projekt EMILIE ima za cilj podržati rastući potencijal i kapacitete za inovacije malih i srednjih poduzeća u području energetske učinkovitosti u zgradama u tercijarnom sektoru na međudržavnoj razini, kako bi se aktivno doprinijelo rastu, konkurentnosti i zapošljavanju na području Mediterana.

Projekt će organizirati tehničke radionice za prezentaciju novih tehnologija koje su zacrtane na europskoj i svjetskoj razini te će biti provjeren u 6 regionalnih pilot područja – među kojima se jedan nalazi na području Primorsko-goranske županije. Više informacija o projektu možete pronaći na web stranici projekta.

4. SINERGIA

Cilj projekta SINERGIA je promicanje transfera tehnologije poljoprivredno-prehrambenim tvrtkama malih i srednjih poduzeća u 7 regija Mediterana i uspostavljanje inovativnih procesa za rješavanje energetske učinkovitosti i razvoj tehnologija koja podupire energiju iz obnovljivih izvora energije.

Projekt SINERGIA donosi konkretne tehnološke mogućnosti za povećanje energetske učinkovitosti u 70 pilot tvrtki s velikim potencijalom u regijama Mediterana, a više informacija o projektu možete pronaći na web stranici projekta.

5. Creative MED

Bijela knjiga (“White Paper”) CreativeMED-a predstavlja mediteranski model inovacija zasnovan na prethodnim transnacionalnim inovativnim inicijativama, te je potvrđen kroz interakciju kreatora politike, stručnjacima i lokalnim sudionicima iz 12 mediteranskih regija i kao takav, model je primijenjen na tekuće procese za definiranje regionalnih inovacijskih strategija za programsko razdoblje od 2014-2020. godine.

 

Brodarski institut d.o.o je dio konzorcija koji radi na projektu u Hrvatskoj, a više informacija o projektu možete pronaći na web stranici projekta.