Učimo zajedno 3

Naziv projekta: Učimo zajedno 3

Programski okvir: OP Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. / „Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama – faza II“

Nositelj: Osječko-baranjska županija

Partneri u projektu: Regionalna razvojna agencija Slavonije i Baranje, 35 osnovnih i 5 srednjih škola

Ciljevi projekta: 1. Unaprijediti socijalno uključivanje djece i mladih s teškoćama u razvoju u redovit sustav obrazovanja; 2. Smanjiti broj nezaposlenih osoba na području Osječko-baranjske županije; 3. Uspostaviti međusektorsku suradnju ključnih dionika na razini županije u provedbi socijalne inkluzije djece i mladih

Ključne aktivnosti: program pomoćnika u nastavi za djecu u svrhu socijalne uključenosti i integracije učenika s teškoćama u razvoju uz stalno praćenje novih potreba te osiguravanje kontinuiteta u pružanju podrške inkluzivnom obrazovanju.

Trajanje projekta: 31.08.2016. – 30.08.2017.

Ukupna vrijednost projekta: 2.632.842,00 kn