Priprema projektne dokumentacije za rekonstrukciju zgrade Muzeja likovnih umjetnosti u Osijeku

Naziv projekta: Priprema projektne dokumentacije za rekonstrukciju zgrade Muzeja likovnih umjetnosti u Osijeku

Programski okvir: OP Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. / „Priprema i provedba Integriranih razvojnih programa temeljenih na obnovi kulturne baštine#

Nositelj: Muzej likovnih umjetnosti

Partneri u projektu: Regionalna razvojna agencija Slavonije i Baranje d.o.o.

Ciljevi projekta: Priprema dokumentacije potrebne za rekonstrukciju Muzeja likovnih umjetnosti u Osijeku kao sastavnog dijela integriranog programa razvoja koji se temelji na valorizaciji važne arhitektonske, likovne i urbanističke baštine Osijeka vezane uz razdoblje secesije i historicizma

Ključne aktivnosti: Priprema dokumentacije za bagatelnu javnu nabavu, izrada studije izvodljivosti s analizom troškova i koristi, izrada glavnog projekta rekonstrukcije Muzeja likovnih umjetnosti u Osijeku, ishođenje građevinske dozvole, izrada izvedbenog projekta rekonstrukcije Muzeja likovnih umjetnosti u Osijeku, izrada dokumentacije javne nabave za radove, izrada plana razvoja turističko-edukativnih aktivnosti u kontekstu rekonstrukcije Muzeja likovnih umjetnosti u Osijeku te izrada komunikacijske strategije, promocije i vidljivosti Muzeja likovnih umjetnosti u Osijeku.

Trajanje projekta: 01.03.2017. - 28.02.2019.

Ukupna vrijednost projekta: 1.752.300,00 kn