Priprema projektne dokumentacije za rekonstrukciju zgrade HNK u Osijeku

Naziv projekta: Priprema projektne dokumentacije za rekonstrukciju zgrade HNK u Osijeku

Programski okvir: OP Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. / „Priprema i provedba Integriranih razvojnih programa temeljenih na obnovi kulturne baštine#

Nositelj: Hrvatsko narodno kazalište u Osijeku

Partneri u projektu: Regionalna razvojna agencija Slavonije i Baranje d.o.o.

Ciljevi projekta: izrada dokumentacije za rekonstrukciju zgrade HNK u Osijeku i njena integracija u program razvoja osječke secesije i neoklasicizma kao turističkog proizvoda.

Ključne aktivnosti: Izrada idejnog projekta, izrada glavnog projekta, ishođenje građevinske dozvole, izrada izvedbenog projekta, izrada dokumentacije za javne radove, izrada plana turističko-edukativnih aktivnosti obnovljene zgrade HNK u Osijeku te izrada planske, marketinške i komunikacijske strategije HNK u Osijeku.

Trajanje projekta: 01.03.2017. - 28.02.2019.

Ukupna vrijednost projekta: 1.971.000,00 kn