Jačanje poduzetničkih znanja, sposobnosti i poslovnih vještina MSP na području OBŽ
eu struk kohezija

Naziv projekta: Jačanje poduzetničkih znanja, sposobnosti i poslovnih vještina MSP na području Osječko-baranjskežupanije

Programski okvir: OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020/ Pružanje visokokvalitetnih usluga za MSP putem poduzetničlkih potpornih institucija (PPI)

Nositelj: Regionalna razvojna agencija Slavonije i Baranje d.o.o.

Ciljevi projekta: Osnovni cilj projekta je jačanje stručnih kapaciteta i poslovnih vještina MSP-a sa područja Osječko-baranjske županije u funkciji poboljšanja njihovih poslovnih rezultata, ali i poboljšanja općeg gospodarskog stanja na području županije.

Trajanje projekta: 01.06.2018. - 01.12.2019.

Vrijednost projekta: 643.834,39 HRK

www.strukturnifondovi.hr