Vijesti 2009. godina

14.12.2009. Projekt menadžer Regionalne razvojne agencije Slavonije i Baranje, g. Slavko Tušek, učestvovao je u radu IPARD radionice u Zagrebu u organizaciji Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja. Radionica je bila namjenjena obuci trenera potpornih institucija Ministarstva pojoprivrede, ribarstva i ruralnog razovoja za provođenje programa IPARD.


11.12.2009. Direktor Regionalne razvojne agencije, dr.sc.Stjepan Ribić, sudjelovao je na redovnoj koordinaciji NUTS II regije - Panonska Hrvatska koja je održana u Slavonskom Brodu.


10.12.2009. Djelatnici Regionalne razvojne agencije, predvođeni direktorom Agencije, dr.sc.Stjepanom Ribićem sudjelovali su na sjednici Savjeta za europske integracije, međunarodnu i regionalnu suradnju Osječko - baranjske županije pod predsjedanjem zamjenika župana g.Željka Kraljička. Na savjetu je, između ostaloga, održana prezentacija IPARD programa i sistema elektornske registracije subjekata korisnika EU sredstava (PADOR).


10.12.2009. Direktor Regionalne razvojne agencije Slavonije i Baranje, dr.sc.Stjepan Ribić bio je u delegaciji Župana Osječko - baranjske županije, dr.sc.Vladimira Šišljagića koja je posjetila općinu Satnicu Đakovačku. Na sastanku je bilo govora o trenutnim i budućim razvojnim projektima općine.


09.12.2009. Projekt menadžerica Regionalne razvojne agencije Slaovnije i Baranje, gđica. Nada Kožul sudjelovala je na radionici za podizanje svijesti o biciklističkoj stazi "Staza željezne zavjese" u organizaciji Europske komisije koja se održala u mađarskom gradu Sopronu. Cilj radionice bilo je naglašavanje značaja biciklističkog turizma, njegove koristi i regionalo ekonomskih utjecaja.


08.12.2009. Projekt menadžerica Regionalne razvojne agencije Slavonije i Baranje, gđica. Ivana Jurić sudjelovala je na stručnom skupu o temi "Konkurentno trženje voća u Slavoniji i Baranji" koji su orgnizirali Klaster Slavonska jabuka, Osječko - baranjska županija i Grad Osijek. gđica. Jurić u sklopu skupa održala je prezentaciju na temu "Razvoj klaster i EU fondovi".


08.-09.12.2009. Direktor Regionalne razvojne agencije Slavonije i Baranje, dr.sc.Stjepan Ribić sudjelovao je u Varaždinu na sastanku zajedničkog odbora za praćenje programa IPA prekogranična suradnja Hrvatska - Mađarska.


08.12.2009. Zamjenica direktora Regionalne razvojne agencije Slavonije i Baranje, gđa. Kornelija Mlinarević i projekt koordinatorica Agencije, gđa. Gordana Stojanović održale su u Feričancima sastanak s predstavnicima gradova i općina Donje Motičine, Feričanaca, Đurđenovca i Našica. Na sastanku se raspravljalo o načinima suradnje RRA Slavonije i Baranje i JLS na području financiranja i implementacije razvojnih projekata JLS.


04.12.2009. Zamjenica direktora Regionalne razvojne agencije Slavonije i Baranje, gđa. Kornelija Mlinarević i projekt koordinatorica Agencije, gđa. Gordana Stojanović održale su na Filozofskom fakultetu u Osijeku predavanje na temu EU fondova za potrebe studenata fakulteta.


04.12.2009. Grupa studenata Ekonomskog fakulteta u Osijeku zajedno s gđom. Natašom Drvenkar, asistenticom na Ekonomskom fakultetu, posjetila je Regionalnu razvojnu agenciju Slavonije i Baranje kako bi se upoznala s načinom rada Agencije kao i s mogućnostima što ih za financiranje razvojnih projekata pružaju fondovi EU.


03.12.2009. Direktor Regionalne razvojne agencije, dr.sc.Stjepan Ribić bio je u delegaciji Župana Osječko - barnjske županije, dr.sc.Vladimira Šišljagića koja je posjetila općinu Magadenovac. Na sastanku je bilo govora o trenutnim i budućim razvojnim projektima općine.


03.12.2009. Zamjenica direktora Regionalne razvojne agencije Slavonije i Baranje, gđa. Kornelija Mlinarević i projekt koordinatorica Agencije, gđa. Gordana Stojanović održale su u Đakovu sastank s predstavnicima gradova i općina Trnave, Semeljaca, Satnice Đakovačke, Drenja, Levanjske Varoši, Strizivojne i Podgorača. Na sastanku se raspravljalo o načinima suradnje RRA Slavonije i Baranje i JLS na području financiranja i implementacije razvojnih projekata JLS.


03.12.2009. Direktor Regionalne razvojne agencije Slavonije i Baranje, dr.sc.Stjepan Ribić prisustvovao je svečanoj akademiji povodom obilježavanja dana grada Osijeka koja je održana u Hrvatskom narodnom kazalištu.


01.-02.12.2009. Projekt menadžerica Regionalne razvojne agencije Slavonije i Baranje, gđica. Ivana Jurić, sudjelovala je na drugom sastanku upravnog odbora projekta IPA SEE FATE koji se održao u mađarskom gradu Hevizu. U okviru sastanka raspravljene su kontekst analize pojedinih partnera kao i informacije bitne za provedbu projekta (izvješće o napretku, financijska pitanja, promjene u partnerstvu).


01.12.2009. Direktor Regionalne razvojne agencije Slavonije i Baranje, dr.sc.Stjepan Ribić bio je u delegaciji Župana Osječko - baranjske županije, dr.sc.Vladimira Šišljagića koja je posjetila općinu Vuka. Na sastanku je bilo govora o trenutnim i budućim razvojnim projektima općine.


27.11.2009. Zamjenica direktora Regionalne razvojne agencije Slavonije i Baranje, gđa. Kornelija Mlinarević bila je u delegaciji Župana Osječko - baranjske županije, dr.sc.Vladimira Šišljagića koja je posjetila Općinu Semeljci. Na sastanku je bilo govora o trenutnim i budućim razvojnim projektima općine.


26.11.2009. Zamjenica direktora Regionalne razvojne agencije Slavonije i Baranje, gđa. Kornelija Mlinarević i projekt koordinatorica Agencije, gđa. Gordana Stojanović održale su u prostorijama Agencije sastanak s predstavnicima općina i gradova Ernestinova, Vuke, Bilja, Antunovca, Erduta, Vladislavca i Darde. Na sastanku se raspravljalo o načinima suradnje između RRA Slavonije i Baranje i JLS na području financiranja i implementacije razvojnih projekata JLS.


19.11.2009. Zamjenica direktora Regionalne razvojne agencije Slavonije i Baranje, gđa. Kornelija Mlinarević i projekt koordinatorica Agencije, gđa. Gordana Stojanović održale su u Belišću sastanak s predstavnicima općina i gradova Bizovca, Koške, Belišća, Petrijevaca i Valpova. Na sastanku se raspravljalo o načinima suradnje između RRA Slavonije i Baranje i JLS na području financiranja i implementacije razvojnih projekata JLS.


17.11.2009. Projekt menadžerice Regionalne razvojne agencije Slavonije i Baranje, gđa. Kornelija Mlinarević i gđa. Gordana Stojanović održale su u Donjem Miholjcu sastanak s predstavnicima općina i gradova Donjeg Miholjca, Marijanci, Viljevo, Magadenovac, Podravska Moslavina. Na sastanku se raspravljalo o načinima suradnje između RRA Slavonije i Baranje i JLS na prodručju financiranja i implementacije razvojnih projekata JLS.


16.11.2009. Projekt menadžeri Regionalne razvojne agencije Slavonije i Baranje g. Slavko Tušek i gđica. Biljana Đanković sudjelovali su na predstavljanju 1. kruga Natječaja za dodjelu sredstava iz IPA - RD Programa koja je održana u HGK Županijskoj komori Osijek a u organizaciji Ministarstva pojoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja, Hrvatske gospodarske komore i Enterprise Europe Networka.


12.11.2009. Projekt menadžeri Regionalne razvojne agencije Slavonije i Baranje, gđa. Kornelija Mlinarević, gđa. Gordana Stojanović i g. Slavko Tušek održali su u Belom Manastiru susret s predstavnicima općina i gradova Belog Manastira, Petlovca, Popovca, Jagodnjaka, Kneževog Vinograda i Draža. Na sastanku se raspravljalo o modusima informiranja i suradnje između RRA Slavonije i Baranje i JLS na pronalaženju načina financiranja i implementacije razvojnih projekata JLS.


12.11.2009. Direktor Regionalne razvojne agencije Slavonije i Baranje i projekt menadžerica Agencije, gđica. Nada Kožul sudjelovali su na tiskovnoj konferenciji što je u povodu odobrenja projekta Udruge Mogu od strane Nizosemskih suradničkih fondacija održana u prostorijama Županije Osječko - baranjske. Tiskovnu konferenciju uveličali su svojim prisustvovom Župan Osječko - baranjske županije, dr.sc.Vladimir Šišljagić, dogradonačelnica Grada Osijeka, gđa. Danijela Lovoković, predsjednica Hrvatskog saveza za terapijsko jahanje gđa. Dragana Blažević, predsjednik Udruge Mogu g. Goran Đuroković, volonterka Udruge Mogu i stručni savjetnik za analitičko-planske poslove u službi za javne financije Osječko-baranjske županije gđa Ivana Čandrlić - Dankoš te članovi udruge, sportaši paraolimpijci. Na konferenciji, rad Udruge i novi projekt predstavila je voditeljica terapijskog programa Udruge Mogu gđa Marina Koprivnjak.


11.11.2009. U organizaciji Regionalne razvojne agencije Slavonije i Baranje održan je lokalni događaj u okviru manifestacije Open Days 2009, godišnjeg događanja Odbora regija Europske unije a na kojem gradovi i regije mogu prezentirati svoja dostignuća i najbolje prakse. U okviru lokalnog događaja, u prvom dijelu programa predstavljeno je sudjelovanje NUTS II regije - Panonska Hrvatska na menifestacij u Bruxellesu, te nacionalna strategija regionalnog razvoja dok je drugi dio programa organiziran u obliku okruglog stola na temu "Jačanje gospodarstva putem razvoja prekograničnog turizma". U prilogu možete pronaći prezentacije izlagača.


10.-11.11.2009. Direktor Regionalne razvojne agencije Slavonije i Baranje, dr.sc.Stjepan Ribić bio je u pratnji Gradonačelnika Grada Osijeka, g. Krešimira Bubala koji je posjetio Milano i Vicenzu gdje je održan niz sastanaka s gospodarstvenicima zainteresiranim za ulaganje u Grad Osijek. U okviru posjeta dogovoreno je i potpisivanje sporazuma o suradnji između gradova Osijeka i Vicenze.


04.11.2009. Direktor Regionalne razvojne agencije Slavonije i Baranje, dr.sc.Stjepan Ribić bio je u delegaciji Župana Osječko - baranjske županije, dr.sc.Vladimira Šišljagića koja je posjetila Općinu Antunovac. U okviru posjeta raspravljeni su tekući i budući razvojni projekti Općine.


29.10.2009. Na redovnoj sjednici Kolegija Gradonačelnika Grada Osijeka usvojeno je šestomjesečno izvješće o radu Regionalne razvojne agencije Slavonije i Baranje.


29.10.2009. Direktor Regionalne razvojne agencije Slavonije i Branje, dr.sc.Stjepan Ribić, sudjelovao je na redovnoj sjednici Savijeta za Euroopske integracije Osječko - baranjske županije.


27.-28.10.2009. Direktor Regionalne razvojne Agencije Slavonije i Baranje, dr.sc. Stjepan Ribić, kao član JMC , sudjelovao je u Beogradu na redovnom sastanku JMC za prekogranični program IPA CBC Hrvatska - Srbija. Na sastanku su raspravljene aktualne teme vezane uz prvi natječaj prekograničnog programa IPA CBC Hrvatska - Srbija.


22.10.2009. Direktor Regionalne razvojne agencije Slavonije i Baranje, dr.sc.Stjepan Ribić bio je u delegaciji predvođenoj Županom Osječko - baranjske županije, dr.Vladimirom Šišljagićem koja je posjetila baranjsku općinu Draž. Tema sastanka bili su aktualni problemi u općini a direktor Ribić predstavio je mogućnosti financiranja iz EU fondova.


21.10.2009. Direktor Regionalne razvojne agencije Slavonije i Baranje, dr.sc.Stjepan Ribić sudjelovao je na sjednici Zajedničkog nadzornog odbora (JMC) projekta IPA CBC Hrvatska - Srbija koji je održan u Zagrebu.


19.10.2009. Direktor Regionalne razvojne agencije Slavonije i Baranje, dr.sc.Stjepan Ribić sudjelovao je na sjednici Zajedničkog nadzornog odbora (JMC) projekta IPA CBC Hrvatska - Mađarska koji je održan u Osijeku.


15.10.2009. Direktor Regionalne razvojne agencije Slavonije i Baranje, dr.sc.Stjepan Ribić sudjelovao je, zajedno s predstavnicima pet slavonskih županija i ekonomskim stručnjacima na jednodnevnom Poslovnom forumu u organizaciji Požeško - slavonske županije. Tema foruma bili su investicijski potencijali Slavonije i Baranje i privlačenje ulagača.


04.-09.10.2009. Projekt menadžerica Regionalne razvojne agencije Slavonije i Baranje, gđa. Kornelija Mlinarević boravila je u Belgiji kao jedan od sudionika studijskog putovanja organiziranog u okviru provedbe projekta "Eko konkurentan" što ga financira flamanska vlada. Studijsko putovanje organizirano je kako bi se proizvođači organskih poljoprivrednih proizvoda s područja Osječko - baranjske županije upoznali s najboljom praksom belgijskih proizvođača i načinima marketinga organskih poljoprivrednih proizvoda.


06.10.2009. Na poziv Predstavništva mađarskih regija u Bruxellesu i mađarskog Ministarstva nacionalnog razvoja i gospodarstva, projekt menadžerica Regionalne razvojne agencije Slavonije i baranje, gđica. Nada Kožul održala je u okviru konferencije na temu "On the Way to the European Danube Strategy" prezentaciju na temu "Croatia - regional view". Kompletan program konferencije nalazi se u prilogu.


01.-07.10.2009. Direktor Regionalne razvojne agencije Slavonije i Baranje, dr.sc.Stjepan Ribić, boravio je u Bruxellesu kako bi organizirao boravak i sudjelovanje delegacije Osječko - baranjske županije i Grada Osijeka predvođene Županom, g. Vladimirom Šišljagićem i Gradonačelnikom, g.Krešimirom Bubalom na manifestaciji Open Days 2009. Detaljnu informaciju o manifestaciji i sudjelovanju predstavnika Županije i Grada možete pronaći u prilogu ovoj vijesti.


22.09.2009. Direktor Regionalne razvojne agencije Slavonije i Baranje, dr.sc.Stjepan Ribić sudjelovao je u delegaciji koja je primila u posjet ukrajinskog veleposlanika, njegovu ekselenciju Borysa Zaichuka i mađarskog veleposlanika, njegovu ekselenciju Petera Imrea Gyorkosa.


17.-19.09.2009. Direktor Regionalne razvojne agencije Slavonije i Baranje, dr.sc.Stjepan Ribić primio je u posjet novinarku njemačke televizijske kuće Deutsche Welle koja u Osječko - baranjskoj županiji snima prilog o razminiravanju i opasnostima koje još uvijek prijete od velikog broja zaostalih minsko - eksplozivnih sredstava.


17.-.19.09.2009. U sklopu projekta Etno Brand, projekt koordinatorica Regionalne razvojne agencije Slavonije i Baranje, gđa. Gordana Stojanović, projekt menadžerica Agencije, gđica. Ivana Jurić, i projekt asistentica Agencije, gđica. Ljerka Vučković sudjelovale su na studijskom putovanju u Ferraru. U sklopu posjeta upoznate su s metodama teritorijalnog marketinga, načinima izrade i promocije tradicionalnih suvenira kao i sa lokalnim razvojnim politikama.


16.-18.09.2009. Financijski menadžeri Regionalne razvojne agencije Slavonije i Baranje, g. Slavko Tušek i gđica. Biljana Đanković sudjelovali su na radionici o izradi Cost Benefit analiza što su je zajedno organizirali Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva i projekt CARDS 2004 "Regional Development Capacity Building Facility" što ga provodi tvrtka Ecorys kao konzultant Ministarstva.


15.-17.09.2009. Projekt menadžerica Regionalne razvojne agencije Slavonije i Baranje, gđa. Kornelija Mlinarević sudjelovala je na drugoj radionici projekta Donauregionen+ koja je održana u Odesi (Ukrajina). Na radionici su raspravljeni administrativne pojedinosti projekta (projektna metodologija, terminologija, logo, website), kao i načini prikupljanja i formatiranja potrebnih podataka.


11.09.2009. Projekt menadžerica Regionalne razvojne agencije Slavonije i Baranje, gđa. Kornelija Mlinarević sudjelovala je na koordinacijskom sastanku između Županije Osječko - baranjske i jednica lokalne samouprave s područja Županije. Na koodrinaciji je, između ostaloga, iznesena informacija o EU natječajima relevantnim za jedinice lokalne samouprave i apliciranim projektima/projektima u pripemi kao i o aktivnostima na izradi Županijske razvojne strategije.


10.09.2009. Projekt menadžerica Regionalne razvojne agencije Slavonije i Baranje, gđica. Nada Kožul i financijska menadžerica Agencije, gđica. Biljana Đanković sudjelovale su na radionici o "čišćenju proračuna" i pripremi ugovora za projekte unutar transnacionalnih programa SEE i MED, IPA 2007 - 2008. Agencija ima nominiran projekt Datourway zajedno s partnerima iz sedam zemalja jugoistočne Europe.


07.-11.09.2009. Direktor Regionalne razvojne agencije Slavonije i Baranje, dr.sc.Stjepan Ribić sudjelovao je na studijskom putovanju u Wales u sklopu hrvatske delegacije. U sklopu posjeta delegacija se upoznala sa načinima korištenja sredstava iz strukturnih fondova kao i sa načinima poticanja ruralnog razvoja kroz programe EU.


28.08.2009. Projekt menadžerica Regionalne razvojne agencije Slavonije i Baranje, gđa. Kornelija Mlinarević sudjelovala je uradu nadzonog odbora projekta Datourway, što se je održao u prostorijama glavnog partnera na projektu tvrtke VATI iz Budimpešte. Na sastanku su raspravljeni osnovni dokumenti projekta i sistem vanjske i unutarnje komunikacije.


24.08.2009. Direktor Regionalne razvojne agencije Slavonije i Baranje, dr.sc.Stjepan Ribić bio je član delegacije Grada Osijeka, predvođene gradonačelnikom g. Krešimirom Bubalom koja je sudjelovala na Međunarodnom i regionalnom privrednom sajmu u Subotici kao i na Gospodarskoj konferenciji pod nazivom "Europska unija dolazi u Suboticu".


21.08.2009. Direktor Regionalne razvojne agencije Slavonije i Baranje, dr.sc.Stjepan Ribić i projekt menadžerica Agencije, gđica. Ivana Jurić, bili su u delegaciji Grada Osijeka, predvođenom gradonačelnikom, g. Krešimirom Bubalom koja je primila delegaciju grada Sombora, predvođenu gradonačelnikom, g. Dušanom Jovićem. Tema sastanka bila je mogućnost suradnje dva grada na pripremi i prijavi projekata za natječaj IPA prekogranična suradnja Hrvatska - Srbija (IPA CBC HR - SR).


23.07.2009. U prostorijama Regionalne razvojne agencije Slavonije i Baranje biti će održan tematski sastanak (craft forum) u sklopu projekta Etno - brand. Cilj sastanka je razmjena informacija i iskustva između sudionika projekta. Projekt se financira iz sredstava PHARE 2006, nositelj projekta je Udruga za kreativni razvoj Slap dok je Agencija jedan od partnera na projektu.


14.-16.07.2009. Projekt koordinatorica Regionalne razvojne agencije Slavonije i Baranje, gđa. Gordana Stojanović sudjelovati će u radu prve radionice projekta Donauregionen+ što će se održati u Senecu u Slovačkoj. S područja Osječko - baranjske županije Zavod za prostorno uređenje sudjeluje kao sponzorirani (10%) partner na ovome projektu.


15.07.2009. Projekt menadžerica Regionalne razvojne agencije Slavonije i Baranje, gđica. Ivana Jurić, sudjelovati će na javnoj raspravi vezanoj za nacrt Operativnog programa za regionalnu konkurentnost (Strukturni fondovi) što se u organizaciji Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva održava u Zagrebu.


14.-15.07.2009. Projekt menadžeri Regionalne razvojne agencije Slavonije i Baranje, gđa. Kornelija Mlinarević, g. Slavko Tušek i gđica. Nada Kožul sudjelovati će na radionici s temom "Izrada studije izvodljivosti i cost - benefit analiza kao sastavnica projektne dokumentacije" što će se u organizaciji Ministarstva regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva održati u Sisku.


14.07.2009. Direktor Regionalne razvojne agencije Slavonije i Baranje, dr.sc.Stjepan Ribić, sudjelovati će na 3. sjednici Skupštine Osječko - baranjske županije na kojoj će, između ostaloga, biti razmotreno izvješće o poslovanju Regionalne razvojne agencije Slavonije i Baranje za 2008. godinu.


13.07.2009. Direktor Regionalne razvojne agencije Slavonije i Baranje, dr.sc.Stjepan Ribić, sudjelovao je na 1. sjednici Komisije za gospodarska pitanja Osječko - baranjske županije na kojoj je, između ostaloga, razmotreno izvješće o poslovanju Regionalne razvojne agencije Slavonije i Baranje u 2008. godini.


10.07.2009. Direktor Regionalne razvojne agencije Slavonije i Baranje, dr.sc.Stjepan Ribić, sudjelovao je na sastanku što ga je sazvao Gradonačelnik Krešimir Bubalo a na kojemu se, između ostalo, razmatralo i izvješće o poslovanju Regionalne razvojne agencije Slavonije i Baranje u 2008. godini.


09.07.2009. Projekt menadžer Regionalne razvojne agencije Slavonije i Baranje, g. Slavko Tušek, sudjelovao je u radu instruktivne radionice Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja na temu "Mogućnosti korištenja sredstava iz IPARD prorama", održane u Zagrebu.


06.07.2009. Direktor Regionalne razvojne agencije Slavonije i Baranje, dr.sc.Stjepan Ribić, sudjelovao je na sastanku u Uredu Župana. Na sastanku je, između ostaloga, razmatrano Izvješća o poslovanju Regionalne razvojne agencije Slavonije i Baranje za 2008. godinu.


03.07.2009. Direktor Regionalne razvojne agencije Slavonije i Baranje, dr.sc.Stjepana Ribić, sudjelovao je u radu koordinacije razvojnih agencija na razini NUTS II - Panonske regijae održane u Osijeku. Na sastanku su raspravljene smjernice za osnivanje i rad Županijskih razvojnih agencija.


02.07.2009. Direktor Regionalne razvojne agencije Slavonije i Baranje, dr.sc.Stjepan Ribić i projekt menadžerica Agencije, gđa. Kornelija Mlinarević, sudjelovali su na sjednici vezanoj uz osnivanje Partnerskog vijeća Osječko - baranjske županije na poziv Župana, dr.Vladimira Šišljagića.


29.-30.06.2009. Projekt menadžerice Regionalne razvojne agencije Slavonije i Baranje, gđa. Kornelija Mlinarević i gđica. Nada Kožul sudjelovale su u radu prve konferencije projekta Datourway koja je održana u Budimpešti. Cilj projekta je izrada cjelovite studije turističkog prostora podunavlja. Kao partneri sa hrvatske strane na projektu sudjeluju RRA i Euroregija Dunav - Drava - Sava.


30.06.2009. Direktor Regionalne razvojne agencije Slavonije i Baranje, dr.sc.Stjepan Ribić prisustvovao je predavanju g. Franza Fischlera, bivšeg europskog povjerenika za poljoprivredu i posebnog savjetnika Vlade Republike Hrvatske za pretpristupne pregovore iz područja poljoprivrede na temu Europska poljoprivredna politika u organizaciji Upravnog odjela za poljoprivredu i gospodarstvo Osječko - baranjske županije.


22.-23.06.2009. Projekt menadžerica Regionalne razvojne agencije Slavonije i Baranje, gđica. Ivana Jurić sudjelovala je u radu prve konferencije projekta F.A.T.E. - From Army to Entrepreneursip. Cilj projekta vezan je uz prenamjenu vojnih objekata u objekte koji pružaju potporu razvoju poduzetništva. Agencija sudjeluje u projektu kao hrvatski partner, s ciljem prijenosa dobrih primjera s područja Osječko - baranjske županije.


20.06.2009. Direktor Regionalne razvojne agencije Slavonije i Baranje, dr.sc.Stjepan Ribić, bio je član delegacije Osječko - baranjske županije koja je primila u posjet Njegovu ekselenciju, veleposlanika Republike Albanije, g.Pellumbu Quazimia. Prilikom posjeta raspravljene su mogućnosti suradnje između Republike Albanije i Osječko - baranjske županije.


19.06.2009. Danas je u prostorijama Županije Osječko - baranjske potpisan sporazum između Regionalne razvojne agencije Slavonije i Baranje i Razvojne agencije južnog zadunavalja odnosno Inovativne agencije (RIA) iz Pečuha o zajedničkom korištenju predstavništva Slavonije i Baranje u Bruxellesu. Ovi sporazumi samo su nastavak dosadašnje dobre suradnje između Regionalne razvojne agencije Slavonije i Baranje i mađarskih razvojno - inovativnih agencija.


18.06.2009. Direktor Regionalne razvojne agencije Slavonije i Baranje, dr.sc.Stjepan Ribić, projekt koordinatorica Agencije, gđa. Gordana Stojanović i projekt menadžerica Agencije, gđa. Kornelija Mlinarević održali su sastanak u prostorijama Agencije s predstavnicima Općine Antunovac, predvođene načelnikom Općine, g. Ivanom Anušićem. Tema razvogora je bila moguće sudjelovanje Općine Antunovac na natječaju IPA IIIc - regionalna konkurentnost i pomoć koju im u tome može pružiti Agencija.


17.06.2009. Župan Osječko - baranjske županije, g.Vladimir Šišljagić, posjetio je danas djelatnike Regionalne razvojne agencije Slavonije i Baranje kako bi se upoznao sa poslovanjem Agencije i planovima daljnjeg poslovanja.


16.-16.06.2009. Projekt koordinatorica Regionalne razvojne agencije Slavonije i Baranje, gđa. Gordana Stojanović, sudjelovala je kao edukator na radionici o vođenju projektnog ciklusa, što ga je za potrebe izrade projektnih prijedloga za natječaj prekogranične suradnje IPA CBC Hrvatska - Srbija organiziralo Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva.


16.06.2009. Direktor Regionalne razvojne agencije Slavonije i Baranje, dr.sc.Stjepan Ribić, sudjelovao je danas na koordinacijskom sastanku NUTS II razine - Panonske regije, u Sisku, u organizaciji Razvojne agencije Sisačko - moslavačke županije (SIMORA).


09.06.2009. Projekt koordinatorica Regionalne razvojne agencije Slavonije i Baranje, gđa. Gordana Stojanović i projekt menadžerica Agencije, gđa. Kornelija Mlinarević, prisustvovale su danas predstavljanju programa i naječaja za komponenetu pretpristupnog programa IPA IIIc - Regionalna konkurentnost što ga je organiziralo Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva.


10.-12.06.2009. Direktor Regionalne razvojne agencije Slavonije i Baranje, dr.sc.Stjepan Ribić, sudjelovao je u radu međunarodne konferencije na temu "Combating Poverty and Social Exclusion in rural areas", koja je održana u Budimpešti u organizaciji Europske komisije.


07.-10.06.2009. Projekt menadžerica Regionalne razvojne agencije Slavonije i Baranje, gđica. Nada Kožul sudjelovala je na treningu za animatore lokalnog partnerstva što se je u organizaciji Hrvatske mreže za ruralni razvoj održao u Fužinama. Četverodnevni trening na tragu pojednostavljenog TEPA-obrasca (PREPARE) vodili su treneri iz Poljsek, Slovačke i Slovenije.


05.06.2009. Direktor Regionalne razvojne agencije Slavonije i Baranje, dr.sc.Stjepan Ribić prisustvovao je kolegiju Osječko - baranjske županije kojim je predsjedao novi župan, dr.Vladimir Šišljagić.


04.06.2009. Projekt menadžerice Regionalne razvojne agencije Slavonije i Baranje, gđa. Kornelija Mlinarević i gđica. Ivana Jurić prisustvovale su danas sastanku što ga je organizirala Razvojna agencija Grada Čakovca (ČAKRA) na temu prijave projekta na natječaj prekogranične suradnje IPA CBC Hrvatska - Mađarska. Sastanku su prisustvovali i predstavnici Sveučilišta u Nagykanizsa-i.


04.06.2009. Direktor Regionalne razvojne agencije Slavonije i Baranje, kao direktor gradskog odnosno županijskog poduzeća, prisustvovao je današnjoj primopredaji vlasti u Osječko - baranjskoj županiji i Gradu Osijeku.


03.06.2009. Projekt menadžerice Regionalne razvojne agencije Slavonije i Baranje, gđa. Kornelija Mlinarević i gđica. Ivana Jurić održale su danas sastanak u prostorijama Ministarstva turizma na temu podrške Ministarstva prijavi projekta izrade krovnog turističkog plana za natječaj prekogranične suradnje IPA CBC Hrvatska - Mađarska. Sastanku su sa strane Ministarstva prisustvovali g. Davor Njirić, savjetnik ministra, gđa. Blanka Belošević, načelnica Odjela za međunarodnu suradnju, g. Petar Mastilica načelnik Odjela za restrukturiranje turističkog gospodarstva i strateške projekte ulaganja u turizam i gđa. Branka Škarić, voditeljica Odsjeka za međunarodne programe i projekte.


03.06.2009. Projekt menadžerica Regionalne razvojne agencije Slavonije i Baranje, gđica. Nada Kožul, prisustvovala je sastanku između predstavnika Udruženja obrtnika iz Osijeka i Udruženja zanatlija iz Novoga Sada. Tema razgovora bila je moguća suradnja dvaju udruženja na izradi i zajedničkoj prijavi projekta za prvu komponentu IPA-e. Sadtanku je prisustvovao i predsjednik udruženja "Plavi Dunav", g. Zoran Jovanović koji pruža tehničku pomoć Udruženju zanatlija iz Novoga Sada u pripremi projekta.


29.05.2009. Veleposlanik Kraljevine Belgije, njegova ekselencija Marc de Schoutheete de Tervarent, posjetio je danas ured Regionalne razvojne agencije Slavonije i Baranje te se susreo s direktorom Agencije, dr.sc.Stjepanom Ribićem i djelatnicima Agencije. Tema razgovora je bila dosadašnja uspješna suradnja s flamanskom vladom na projektima kao i mogućnosti daljnje suradnje.


26.05.2009. Direktor Regionalne razvojne agencije Slavonije i Baranje, dr.sc.Stjepan Ribić i projekt menadžerica Agencije, gđa. Kornelija Mlinarević održali su sastanak s predstavnicima Lučke uprave Osijek. Tema sastanka su bili dosadašnji projekti Lučke uprave Osijek kandidirani na fondove EU kao i budući projekti Lučke uprave s posebnim naglaskom na projekt u okviru natječaja IPA prekogranične suradnje između Hrvatske i Mađarske (IPA CBC HU - CRO).


25.05.2009. Direktor Regionalne razvojne agencije Slavonije i Baranje, dr.sc.Stjepan Ribić i projekt koordinatorica Agencije, gđa. Goradan Stojanović sudjelovali su na sastanku partnerskih konzultacija vezanih za dovršetak prijedloga Strategije regionalnog razvoja RH te pripreme za korištenje pretpristupnih i strukturnih instrumenata Kohezijske politike EU u organizaciji Ministarstva regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva. Na sastanku su, između ostaloga, raspravljeni projekti Panonske Hrvatske i uspostava baze podataka te su definirani konačni razvojni prioriteti Panonske Hrvatske.


22.-23.05.2009. U prostorijama Regionalne razvojne agencije Slavonije i Baranje održava se predavanje na temu "Upravljanja destinacijom" u sklopu ciklusa predavanja koji zajednički realiziraju talijanski Informest i Udruga obiteljskih i malih hotela, usklopu projekta "Mali veliki hotel". Predavač je Sergio Lucci, koji dolazi iz Trentino School of Management, znanstvene institucije poznate upravo po programima vezanim uz turistički i kulturni sektor.


21.05.2009. Projekt koordinatorica Regionalne razvojne agencije Slavonije i Baranje, gđa. Gordana Stojanović održala je danas edukaciju na temu "Upravljanje projektnim ciklusom" za djelatnike osnovne škole Tin Ujević iz Osijeka. Namjera je bila upoznati djelatnike Škole s metodologijom izrade, prijave i provođenja projekata s posebnim naglaskom na fondove EU.


20.05.2009. U nazočnosti Župana Osječko - baranjske županije, g. Krešimira Bubala i njegovih suradnika, u prostorijama vijećnice županijskog poglavarstva danas će biti predstavljeni projekti iz okvira IPA SEE koji su odobreni za provedbu na teritoriji Osječko - baranjske županije. Projekte će predstaviti direktor Regionalne razvojne agencije Slavonije i Baranje, dr.sc.Stjepan Ribić i projekt menadžerica Agencije, gđa. Kornelija Mlinarević.


20.05.2009. Projekt menadžerice Regionalne razvojne agencije Slavonije i Baranje, gđica. Ivana Jurić i gđica. Nada Kožul sudjelovati će na pripremnom sastanku Konzorcija za prijavu projekta Izrade krovnog turističkog plana na natječaj IPA prekogranična suradnja Hrvatska - Mađarska (IPA CBC). Sastanak organizira Sveučilište u Nagykanizsa, Fakultet geografije i turizma koji je i nositelj projekta.


18.09.2009. Direktor Regionalne razvojne agencije Slavonije i Baranje, dr.sc.Stjepan Ribić, pozdravio je sudionike na radionici u okviru EU PHARE 2006 projekta "Osnaživanje lokalnih kapaciteta za NATURA 2000 i zaštita prirode. Projekt provodi Ekološka udruga Zeleni Osijek sa partnerima RRA Slavonije i Baranje, Hrvatskim društvom za ptice i zaštitu prirode, Volonterskim centrom iz Osjeka i Odjelom za biologiju Sveučilišta J.J.Strossmayera u Osijeku.


18.05.2009. Vanjski monitor od strane Europske komisije, g. Jan Valent izvršio je danas kontrolu vođenja (financijsku i programsku) projekta EE Slavonija, koji se financira kroz projektni okvir PHARE 2006 a vodi ga Grad Osijek zajedno sa partnerima, Regionalnom razvojnom agencijom Slavonije i Baranje, Ekološkom udrugom Zeleni Osijek i Energetskom agencijom iz Udina. g. Valent nije imao zamjerki na vođenje projekta.


14.-17.05.2009. Projekt koordinatorica Regionalne razvojne agencije Slavonije i Baranje, gđa. Gordana Stojanović, sudjelovala je u okviru projekta Etno - brand na strudijskom putovanju u talijanski grad Ferraru u organizaciji partnera na projektu ferarske podružnice talijanske Nacionalne udruge umjetnika/obrtnika. Putovanje je iskorišteno kako bi se upoznala sa načinima organizacije umjetnika kao i s načinima približavanja predmeta umjetničkog obrta tržištu.


14.05.2009. Projekt menadžerica Regionalne razvojne agencije Slavonije i Baranje, gđica. Ivana Jurić posjetiti će 76. Međunarodni poljoprivredni sajam u Novom Sadu na poziv Pokrajinskog sekretarijata za privredu Autonomne pokrajine Vojvodine.


13.05.2009. Projekt koordinatorica Regionalne razvojene agencije Slavonije i Baranje, gđa. Gordana Stojanović i projekt menadžerica Agencije, gđa. Kornelija Mlinarević sudjelovale su u Pečuhu na pripremnim sastancima za dogovorene projekte koji će biti prijavljeni u okviru IPA prekogranična suradnje Hrvatska - Mađarska. Partnerske organizacije koje pripremaju i zajednički će provoditi projekte su mađarske Agencija Južnog Zadunavlja i Regionalna inovacijska agencija, te regionalne razvojne agencije Slavonije i Baranje, Virovitičko - podravske županije, Koprivničko - križevačke županije te Međimurske županije s hrvatske strane.


13.05.2009. Projekt menadžerica Regionalne razvojne agencije Slavonije i Baranje, gđica. Ivana Jurić održala je prezentaciju na temu "EU programi na koje mogu aplicirati poduzetnici" u okviru Prvog Europskog tjedna malih i srednjih poduzeća pod pokroviteljstvim Europske komisije a u organizaciji Poduzetničkog inkubatora BIOS.


11.-12.05.2009. Projekt manager Regionalne razvojne agencije Slavonije i Baranje, g. Slavko Tušek sudjelovao je u edukaciji na temu "Savjetovanje poduzetnika u vreijeme krize" što ju je u prostorijama Hrvatske agencije za malo gospodarstvo (HAMAG) organiziralo Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva.


11.-12.05.2009. Direktor Regionalne razvojne agencije Slavonije i Baranje, dr.sc.Stjepan Ribić sudjeluje na konferenciji na temu "Županijske razvojne agncije kao katalizatori regionalnog razvoja" koja se u organizaciji Ministarstva regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva održava u Donjoj Stubici. Na konferenciji će biti predstavljeni različiti modeli organizacije županijskih razvojnih agencija u pojedinim državama članicama EU a direktor Ribić održati će i prezentaciju u sklopu teme "Razmišljanje direktora županijskih razvojnih agencija koji imaju predstavništva u Bruxellesu".


11.05.2009. Projekt menadžerica Regionalne razvojne agencije Slavonije i Baranje, gđica. Ivana Jurić sudjelovala je u radu 3. međunarodne konferencije o klasterima na temu "Izazovi i mogućnosti razvoja klastera" koja je u organizaciji Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva održana u Opatiji. Glavne teme ove konferencije su pristup razvoju klastera i inovacijama, mogućnost financiranja klastera te nacionalne i ragionalne strategije razvoja klastera.


07.05.2009. Projekt koordinatorica Regionalne razvojne agencije Slavonije i Baranje sudjelovala je danas na sastanku sa predstavnicima Općine Apatin (AP Vojvodina). Tema sastanka je bila priprema za apliciranje projekata iz programa prekogranične suradadnje (IPA CBC) Hrvatska - Srbija. Na sastanku su bili prisutni predstavnici Općine Apatin, klatera "Somborski salaši", kajak kluba "Apatin", predstavnici Banje Junaković i Turističke zajednice općine Apatin. Na sastanku su dogovoreni konkretni koraci u pripremi projekata.


05.05.2009. Direktor Regionalne razvojne agencije Slavonije i Baranje, dr.sc.Stjepan Ribić i projekt koordinatorica Agencije, gđa. Gordana Stojanović sudjelovali su na sastanku koordinatora Panonske regije koji je održan u prostorijama Velike vjećnice Županijske uprave u Slavonskom Brodu. Na sastanku je izvršena analiza kandidiranih projekata Panonske regije za Strukturne fondove te je raspravljena organizacija Biciklističog maratona Panonske regije.


04.05.2009. Projekt menadžerica Regionalne razvojne agencije Slavonije i Baranje, gđa. Kornelija Mlinarević, zajedno s predstavnicima Hrvatskih voda, VGO Osijek sastala se je u Pećuhu s predstavnicima Mađarske vodoprivrede radi pripreme zajedničkog projekta u okviru mjere 1.1.1. natječaja IPA prekogranična suradnja Hrvatska - Mađarska.


30.04.2009. Projekt menadžerica Regionalne razvojne agencije Slavonije i Baranje, gđica. Nada Kožul sudjelovala je u radu Konferencije o predloženoj Nacionalnoj ruralnoj mreži što je u suroganizaciji Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja i tvrtke Vakakis International SA održana u Zagrebu. Cilj konferencije je bio postizanje dogovora među dionicima oko prijave prijedloga predanih Ministarstvu poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja o svrsi, strukturi i djelovanju Nacionalne ruralne mreže.


30.04.2009. Projekt menadžeri Regionalne razvojne agencije Slavonije i Baranje, g. Goran Pichler i gđa. Kornelija Mlinarević u Pečuhu su se sastali sa predstavnicima Regionalne inovacijske agencije (Tamas Kocsis i Judith Karoly) i Agencije Južno Zadunavlje (Zoltan Pamer i Balasz Borkovits) iz Pečuha, radi pripreme zajedničkog projekta na temu energetske efikasnosti u pograničnom području, u okviru natječaja IPA prekogranična suradnja Hrvatska - Mađarska.


29.04.2009. Projekt menadžerica Regionalne razvojne agencije Slavonije i Baranje, gđa. Gordana Stojanović sudjelovala je na jednodnevoj radionici o strateškom planiranju u okviru projekta CARDS 2004 "Pomoć pri jačanju kapaciteta za regionalni razvoj" u organizaciji Ministarstva regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva.


28.04.2009. U prostorijama male vjećnice Osječko - baranjske županije održana je završna konferencija projekta sufinanciranog od strane EU pod nazivom "Jabuka.net: umrežavanjem i marketingom prema ekonomskom razvoju". Skup su otvorili pročelnik Odjela za poljoprivredu i gospodarstvo Osječko - baranjske županije g. Željko Kraljičak i direktor Regionalne razvojne agencije Slavonije i Baranje, dr.sc.Stjepan Ribić. U okviru konferencije predstavljeni su rezultati projekta, između ostaloga i stvaranje branda Slavonska jabuka Dika i Klastera Slavonska jabuka.


27.04.2009. Projekt menadžer Regionalne razvojne agencije Slavonije i Baranje, g. Slavko Tušek prisustvovao je prezentaciji projekta "Potpora razvoju prehrambene industrije Slavonije i Baranje temeljene na integriranoj poljoprivrednoj proizvodnji - INTEGRAP" što ga je u prostorijama Hrvatske gospodarske komore u Osijeku održala Regionalna razvojna agencija Valis Aurea iz Pužega.


24.04.2009. Projekt menadžerice Regionalne razvojne agencije Slavonije i Baranje, gđa. Gordana Stojanović i Kornelija Mlinarević moderirale su u Erdutu dvije radionice na temu socijalnog poduzetništva, što se u okviru Dana udruga održane kao primjer dobre prakse djelovanja udruga u regiji.


24.04.2009. Projekt menadžerica Regionalne razvojne agencije Slavonije i Baranje, gđa. Kornelija Mlinarević prisustvovati će okruglom stolu na temu "Izazvovi suradnje države i organizacija civilnoga društva u području žaštite okoliša i održivog razvoja" što ga u okviru Dana udruga zajedno sa svojim partnerima organizira Ekološko društvo Zeleni Osijek.


23.04.2009. Direktor Regionalne razvojne agencije Slavonije i Baranje, dr.sc.Stjepan Ribić, sudjelovao je jučer na koordinaciji Županija na razini NUTS II regije - Panonske regije koja je održana u Požegi. Na sastanku su raspravljeni daljnji koraci vezani uz upitnike Ministarstva regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva te daljnje aktivnosti koordinacije.


21.04.2009. Projekt menadžerice Regionalne razvojne agencije Slavonije i Baranje, gđa. Kornelija Mlinarević i gđica. Nada Kožul sudjelovale su danas, u Zagrebu, na sastanku što ga je za potrebe predstavljanja rezultata natječaja IPA SEE i IPA Med organiziralo Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva. Na sastanku su predstavljeni rezultati prvog kruga natječaja te definirana prioritetna područja za drugi krug natječaja koji se očekuje u jesen ove godine.


21.04.2009. Projekt menadžerice Regionalne razvojne agencije Slavonije i Baranje, gđa. Kornelija Mlinarević i gđica. Nada Kožul održale su danas, u Zagrebu, sastanak s predstavnicima Instituta za turizam kako bi utvrdile zainteresiranost Instituta za pripremu projekta Krovnog turističkog plana u okviru natječaja prekogranične suradnje IPA CBC Hrvatska - Mađarska. Na sastanku je utvrđena zainteresiranost obiju strana za definiranje projektnog prijedloga kao i potrebne aktivnosti za definiranje konzorcija.


08.04.2009. Djealatnici Regionalne razvojne agencije Slavonije i Baranje, predvođeni direktorom, dr.sc.Stjepanom Ribićem održali su sastanak s predstavnicima Upravnog odjela za međunarodnu suradnju i kapitalna ulaganja Vukovarsko - srijemske županije i Županijske razvojne agencije Hrast. Na sastanku su raspravljeni potencijalni zajednički prijedlozi projekata za natječaje prekogranične suradnje Republike Hrvatske s Republikom Mađarskom, Bosnom i Hercegovinom i Srbijom. Posebno su rapsravljeni projekti iz područja poljoprivrede, turizma i infrastrukture.08.04.2009. Direktor Regionalne razvojne agencije Slavonije i Baranje, dr.sc.Stjepan Ribić i projekt menadžerica agencije, gđica. Nada Kožul održali su sastanak s gđom. Renatom Žužom. Tema sastanka je bila pomoć Agencije kod formuliranja projekta uspostave Kreativno edukativnog centra za cjelodnevni boravak osoba s psihosomatskim poremečajem. Na sastanku je odlučeno da će Agencija pružiti tehničku pomoć u realizaciji projekta dok će gđa. Žuža prikupiti dodatne informacije o načinu funkcioniranja sustava pomoći osobama sa psihosomatskim poremećajima u Republici Hrvatskoj kao i o mogućositma osnivanja saveza udruga na razini Osječko - baranjske županije.07.04.2009. Djelatnici Regionalne razvojne agencije Slavonije i Baranje sudjelovali su na radionici vezanoj za objavljeni natječaj u sklopu programa IPA prekogranična suradnja Mađarska-Hrvatska koja se održala u organizaciji Joint Technical Secretariata IPA CBC HU-HR iz Budimpešte. Na radionici je bilo riječi o informacijama vezanim za sudjelovanje na spomenutom natječaju.07.04.2009. Projekt koordinatorica Regionalne razvojne agencije Slavonije i Baranje, gđa. Gordana Stojanović sudjelovala je na radionici u organizaciji Ministarstva regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva vezano uz detaljnu razradu identificiranih razvojnih prioriteta Panonske Hrvatske te identifikaciju konkretnih regionalnih razvojnih projekata. Na radionici je iznijeta metodologija rada, donijeti su zaključci oko specifičnih razvojnih prioriteta i mjera za Panonsku Hrvatsku te su identificiranie potencijalne projektne ideje koje se mogu razraditi i financirati bilo kroz Strategiju regionalnog razvoja bilo kroz Strukturne instrumente kohezijske politike EU.


01.04.2009. Direktor Regionalne razvojne agencije Slavonije i Baranje, dr.sc.Stjepan Ribić i projekt menadžerica Agencije, gđa. Kornelija Mlinarević sudjelovati će na kick-off konrerenciji prekograničnog programa IPA CBC Hrvatska - Mađarska što će se održati u Čakovcu 01.04.2009. godine. Konferencija će omogućiti svim zainteresiranima da se bolje upoznaju sa uvjetima i modalitetima prvog natječaja za prekograničnu suradnju između Hrvatske i Mađarske u okviru IPA CBC komopnente.30.03.2009. Direktor Regionalne razvojne agencije Slavonije i Baranje, dr.sc.Stjepan Ribić i projekt menadžerica Agencije, gđa. Korenlija Mlinarević održali su danas sastanak s predstavnicima javnog poduzeća Hrvatske vode, VGO Osijek. Na sastanku su razmotrene moguće projektne ideje za natječaja IPA CBC Hrvatska - Mađarska.27.03.2009. Direktor Regionalne razvojne agencije Slavonije i Baranje, dr.sc.Stjepan Ribić prisustvovao je danas koordinaciji Županija na razini NUTS II regije - Panonske regije koja je održana na marginama 12. proljetnog međunaordnog Bjelovarskog sajma poljoprivrede, gospodarstva i obrtništva. Na koordinaciji su raspravljene daljnje aktivnosti vezane za pripremu za strukturne fondove EU te uloga NUTS II regija u istome.26.-27.03.2009. Projekt menadžerica Regionalne razvojne agencije Slavonije i Baranje, gđica. Nada Kožul sudjelovala je u dvodnevnom porogramu pripreme za uspostavu Nacionalne mreže za ruralni razvoj koji je, u organizaciji Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja održan u Zagrebu. U okviru programa, između ostaloga, raspravljen je prijedlog ustrojstva i svrhe Nacionalne mreže za ruralni razvoj, ustrojstvo tajništva Mreže (Jedinica za potporu) i druga organizacijska pitanja.26.03.2009. U sklopu IPA prekograničnog programa Mađarska – Hrvatska 2007.-2013. objavljen je 1. poziv na dostavu projektnih prijedloga. Rok za dostavu prijava je 24. lipnja 2009. godine, a više informacija možete dobiti na
www.hu-hr-ipa.com.23.03.2009. Direktor Regionalne razvojne agencije Slavonije i Baranje, dr.sc. Stjepan Ribić i projekt menadžerica Agencije, gđa. Kornelija Mlinarević sudjelovali su u radu JMC-a u sklopu IPA prekograničnog programa Mađarska – Hrvatska 2007.-2013. Na sastanku je jzglasana potrebna dokumentacija za objavu natječaja.21.03.2009. Direktor Regionalne razvojne agencije Slavonije i Baranje, dr.sc.Stjepan Ribić prisustvovao je 26. sjednici Skupštine Osječko - baranjske župnaije. Na sjednici je, između ostaloga, raspravljena i usvojena Informacija o sudjelovanju Osječko - baranjske županije u programima Europske unije što ju je pripremila Agencija za razvoj uz asistenciju Regionalne razvojne agencije Slavonije i Baranje.20.03.2009. Direktor Regionalne razvojne agencije Slavonije i Baranje, dr.sc.Stjepan Ribić prisustvovao je susretu pod nazivom "Drava i Osijek kroz povijest za budućnost" što ga je u prostorijama Arheološko g muzeja u Osijeku organizirala Javna ustanova Agencija za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Osječko - baranjske županije u suradnji s Arheološkim muzejom i Državnim arhivom u Osijeku a u povodu Svjetskog dana voda.


18.03.2009. Direktor Regionalne razvojne agencije Slavonije i Baranje, dr.sc.Stjepan Ribić prisustvovao je 22. sjednici Komisije za financije i imovinsko - pravna pitanja. Na sjednici je, između ostaloga, raspravljena i usvojena Informacija o sudjelovanju Osječko – baranjske županije u programima Europske unije što su je pripremili Agencija za razvoj Osječko – baranjske županije i Regionalna razvojna agencija Slavonije i Baranje.


18.03.2009. Direktor Regionalne razvojne agencije Slavonije i Baranje, dr.sc.Stjepan Ribić prisustvovao je 18. sjednici Komisije za gospodarska pitanja. Na sjednici je, između ostaloga, raspravljena i usvojena Informacija o sudjelovanju Osječko – baranjske županije u programima Europske unije što su je pripremili Agencija za razvoj Osječko – baranjske županije i Regionalna razvojna agencija Slavonije i Baranje.


18.03.2009. Direktor Regionalne razvojne agencije Slavonije i Baranje, dr.sc.Stjepan Ribić prisustvovao je 16. sjednici Komisije za lokalnu samoupravu. Na sjednici je, između ostaloga, raspravljena i usvojena Informacija o sudjelovanju Osječko – baranjske županije u programima Europske unije što su je pripremili Agencija za razvoj Osječko – baranjske županije i Regionalna razvojna agencija Slavonije i Baranje.


17.03.2009. Direktor Regionalne razvojne agencije Slavonije i Baranje, dr.sc.Stjepan Ribić sudjelovao je na dvanaestom susretu djelatnika u stranačkom i političkom živout s područja Đakovačko - osječke nadbiskupije koji je održan na inicijativu Đakovačko - osječke nadbiskupije. Tema susreta je bila sadržaj pregovora o poljoprivredi i ruralnom razvitku između Republike Hrvatske i Europske unije.


17.03.2009. Župan Osječko - baranjske županije, g. Krešimir Bubalo primit će danas u povodu početka projekta "Strengthening the competitivenes of organic producers - Eko - konkurentan" partnere na projektu. Ovaj projekt, što ga financira flamanska vlada, provode Regionalna razvojna agencija Slavonije i Baranje, Udruga za kreativni razvoj Slap i Euroregija Dunav Drava Sava zajdno s Belgijskim partnerima.


13.03.2009. Direktor Regionalne razvojne agencije Slavonije i Baranje, dr.sc.Stjepan Ribić, zajedno s projekt menadžericama Agencija, gđom. Gordanom Stojanović i gđom. Kornelijom Mlinarević prisustvovao je svečanom potpisivanju Ugovora Projekta socijalnog i gospodarskog oporavka područja posebne državne skrbi u okviru komponente Gospodarsko oživljavanje za postojeća mala poduzeća, obrte i zadruge (PMPOZ 2) i nove zadrug (NZ) što se je održalo u Iloku.


12.03.2009. Direktor Regionalne razvojne agencije Slavonije i Baranje, dr.sc.Stjepan Ribić, prisustvovao je obilježavanju 10 godišnjice postojanja i djelovanja Euroregionalne suradnje "Dunav - Drava - Sava". Na skupu su predstavljeni temeljni dosezi ostvareni na području Euroregije u proteklih deset godine. Skupu su se, između ostaloga, svojim izlaganjima, obratili, g. Zoran Kovačević, predsjednik Euroregionalne suradnje i g. Nedret Kikanović, potpredsjednik Euroregionalne suradnje.


10.03.2009. Direktor Regionalne razvojne agencije Slavonije i Baranje, dr.sc.Stjepan Ribić, održao je sastanak s predstavnicima tvrtke Siemens. Na sastanku je raspravljeno moguće uključivanje Siemensa u lokalne i regionalne projekte.


09.03.2009. Direktor Regionalne razvojne agencije Slavonije i Baranje, dr.sc.Stjepan Ribić, zajedno s pročelnicima županijskih ureda i direktorima županijskih tvrtki sudjelovao je na zatvorenom sastanku s Predsjednikom Republike, g. Stjepanom Mesićem.


04.03.2009. Projekt menadžerica Regionalne razvojne agencije Slavonije i Baranje, gđica. Ivana Jurić sudjelovala je na „I-SEE: Italy – South East Europe Project matching Fair“, forumu za uspostavu partnerstva što ga je za potrebe pronalaženja odgovarajućih partnera u sklopu programa IPA CBC Adriatic i IPA South East Europe organizirala talijanska konzultantsko – razvojna kuća Informest.


03.03.2009. Direktor Regionalne razvojne agencije Slavonije i Baranje, dr.sc.Stjepan Ribić sudjelovao je, u sklopu delegacije Osječko – baranjske županije, predvođene Županom, g. Krešimirom Bubalom na konferenciji pod nazivom „Croatia: Next Member State and Challenges Ahead“ u organizaciji Euobservera. Na konferenciji su raspravljene posljedice pristupanja Republike Hrvatske EU i usloga poduzetnika u tom procesu. U sklopu konferencije delegacija Županije susrela se s g. Olijem Rehnom, povjerenikom Europske komisije za proširenje i gđom. Doris Pack, predsjednicom delegacije Europskog parlamenta za odnose sa jugoistočnom Europom.


27.02.2009. Direktor Hrvatskih voda, Vodogospodarskog odjela za slivove Drave i Dunava u Osijeku, Zoran Đuroković, je slijedom iskazanog interesa županija, jedinica lokalne samouprave, turističkih zajednica, javnih ustanova, institucija i nevladinih organizacija iz regije za projekte u području turizma i zaštite okoliša uz podršku finanriranja pretpristupnih fondova EU, sazvao zajendički sastanak u Osijeku. Predstavnici tri županije, Regionalne razvojne agencije Slavonije i Baranje, lokalnih samouprava i turističkih zajednica uz rijeku Dravu i županijskog Zavoda za javno zdravstvo razmotrili su s predstavnicima Hrvatskih voda mogućnosti zajedničkog angažiranja i prijave projekata prvenstveno u okviru nadolazečih natječaja IPA-e komponente prekogranične suradnje sa Mađarskom i Srbijom. Projekt menadžerica Kornelija Mlinarević je ispred RRA Slavonije i Baranje prezentirala mogućnosti financiranja iz IPA-e, te iznijela posljednje informacije vezane uz prekograničnu suradnju.


27.02.2009. Projekt menadžer Regionalne razvojne agencije Slavonije i Baranje, g. Slavko Tušek sudjelovao je na 119. sjednici Poglavarstva Osječko – baranjske županije. Na sjednici je raspravljena i usvojena Informacija o sudjelovanju Osječko – baranjske županije u programima Europske unije što su je pripremili Agencija za razvoj Osječko – baranjske županije i Regionalna razvojna agencija Slavonije i Baranje.


25.02.-27.02.2009. Projekt menadžerica Regionalne razvojne agencije Slavonije i Baranje, gđica. Ivana Jurić sudjelovala je, u Puli, na modulu Regionalni klasteri što se je održao u sklopu edukacije za Klaster faliclitatore u razvojnim agencijama.


26.02.2009. Projekt menađerica Regionalne razvojne agencije Slavonije i Branje, gđa. Kornelija Mlinarević sudjelovala je na 44. sjednici Savjeta za gospodarski razvoj. Na sjednici je raspravljena i usvojena Informacija o sudjelovanju Osječko – baranjske županije u programima Europske unije što su je pripremili Agencija za razvoj Osječko – baranjske županije i Regionalna razvojna agencija Slavonije i Branje.


26.02.2009. Projekt koordinatorica Regionalne razvojne agencije Slavonije i Baranje, gđa. Gordana Stojanović sudjelovala je na 10. sjednici Savjeta za Europske integracije koji se održao danas u prostorijama vijećnice Poglavarstva Županije. Na sjednici je raspravljena i usvojena Informacija o sudjelovanju Osječko – baranjske županije u programima Europske unije što su je pripremili Agencija za razvoj Osječko – baranjske županije i Regionalna razvojna agencija Slavonije i Baranje.


25.02.2009. Projekt menadžer Regionalne razvojne agencije Slavonije i Baranje, g. Slavko Tušek učestvovao je u radu 5. sjednice Regionalnog tima za promicanje ulaganja Agencije za promicanje izvoza i ulaganja (APIU) održane u Zagrebu. Središnja tema sjednice bile su mjere potpore gospodarskim subjektima na investiranju u izgradnju kapaciteta za proizvodnju obnovljivih izvora energije (bio plin).


25.02.-05.03.2009. Direktor Regionalne razvojne agencije Slavonije i Baranje, dr.sc.Stjepan Ribić boravio je u Bruxellesu kako bi održao nizi sastanak u pripremi posjeta delegacije Osječko – baranjske županije, predvođene Županom, g. Krešimirom Bubalom, Europskoj komisiji i paralmentu.


20.02.2009. Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja, Ravnateljstvo za tržišnu i strukturnu potporu u poljoprivredi kreće u objavu četvrtog javnog natječaja za podnošeje prijava za dodjelu sredstava iz SAPARD programa za Mjeru 1 (Ulaganja u poljoprivredna gosodarstva) i Mjeru 2 (Unapređenje prerade i trženje poljoprivrednih i ribljih proizvoda). Predmetni javni natječaj biti će objavljen u Narodnim novinama u petak, 20.veljače 2009. a nalaziti će se i na web stranici Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja (www.mps.hr). Na istoj stranici nalaziti će se i obrasci za podnošenje prijava koji se mogu popunjavati ili elektronski ili rukom (čitko i pregledno), a kompletne se prijave šalju isključivo preporučenom poštom na adresu Ravnateljstva naznačenu u natječaju. Rok za podnošenje prijava počinje teći 21. veljače i traje zaključno do 21. travnja 2009. u podne.

20.02.2009. Direktor Regionalne razvojne agencije Slavonije i Baranje, dr.sc.Stjepan Ribić, sudjelovati će na satanku predstavnika županije Panaonska Hrvatska (NUTS II) što će se održati u Sisku u prostorijama HGK Županijske komore Sisak. Na sastanku će, između ostaloga, bitio održana prezentacija Uloge NUTS II regije u pripremi za strukturne fondove Europske unije od strane predstavnika Minstarstva regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva, raspravljen itinerer promotivnog biciklističkog maratona kroz Panonsku regiju te podnešeno izvješće o dosada poduzetim promotivnim aktivnostima regije Panonska Hrvatska (izrada loga, web stranice i sl.)
19.02.2009. Projekt menadžerice Regionalne razvojne agencije Slavonije i Baranje, gđa.Kornelija Mlinarević i gđica. Nada Kožul prisustvovati će danas predstavljanju programa i poticaja Ministarstva turizma za 2009. godinu što će se održati danas u prostorijama Male vjećnice Osječko - barnjske županije. Javni pozivi za ukupno 12 programa za dodjelu bespovratnih financijskih potpora Ministarstva turizma raspisani su 11. veljače 2009. godine. Programe će predstaviti državni tajnik Ministarstva turizma Ivo Mujo sa suradnicima.
17.-19.02.2009. Projekt menadžerica Regionalne razvojne agencije Slavonije i Baranje, gđica. Ivana Jurić sudjeluje na edukaciji djelatnika u županijskim razvojnim agencijama za klaster "facilitatora" što ga provodi Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva. Edukacija se sastoji od dva edukativna seminara na temu regionalne konkurentnosti i razvoja regionalnih klastera i mogućnosti financiranja istih iz fondova EU i drugih izvora financiranja, studijskog putovanja u Veliku Britaniju, tri okrugla stola na temu regionalnih klastera na NUTS II razini i jedne konferencije usmjerene dizanju svjesti o važnosti razvoja regionalnih klastere u Republici Hrvatskoj.
17.02.2009. Direktor Regionalne razvojne agencije Slavonije i Baranje, dr.sc.Stjepan Ribić i projekt menadžerice Agencije, gđa. Kornelija Mlinarević i gđica. Nada Kožul održali su sastanak s predstavnicima osječkog Zavoda za javno zdravstvo, ravnateljem Zavoda mr.sc.Stjepanom Rudanom i Doc.dr.sc.Josipom Milasom, specijalistom epidemiologom. Na sastanku su raspravljene mogućnosti prijave projektnih ideja Zavoda na natječaje EU, s posebnim naglaskom na projekte prekogranične suradnje IPA CBC, Hrvatska - Mađarska i Hrvatska - Srbija te projekt zajednice FP7.
16.02.2009. Direktor Regionalne razvojne agencije Slavonije i Baranje, dr.sc.Stjepan Ribić, projekt koordinatorica Agencije, gđa. Gordana Stojanović i projekt menadžerice Agencije, gđa. Kornelija Mlinarević i gđica. Ivana Jurić sudjelovati će danas na Forumu za poticanje partnerstva u prekograničnoj suradnji koji se održava u Vukovaru, u prostorijama Hotela Lav a u organizaciji Ministarstva regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva. Forum je namjenjen predstavnicima područne i lokalne samouprave, nevladinim organizacijama, područnim i lokalnim razvojnim agencijama, organizacjiama koje pružaju podršku razvoju poslovnoga sektora i ostalim neprofitnim institucijama s područja Panonske regije (NUTS II) koje će se moći natjecati na odgovarajućim natječajim aprekograničnih programa IPA-e.
16.01.2009. Projekt menadžeri Regionalne razvojne agencije Slavonije i Baranje, g. Slavko Tušek i gđica. Nada Kožul održali su sastanak s stručnjakinjom za regionalni razvoj gđom. Brankom Novosel koja za potrebe Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva, a kroz projekt Phare 2006 "Izgradnja kapaciteta MINGORP za pomoć u pripremi Operativnog programa za regionalnu konkurentnost", vrši procjenu dosadašnje uključenosti regionalnih institucija u prethodni proces programiranja te prikuplja prijedloge regionalnih institucija o poboljšanju konzultacijskih procesa za slijedeće programsko razdoblje. Ove predradnje potrebne su kako bi se izradila metodologija partnerskih konzultacija koja će bolje uključivati regionalne razine u proces programiranja ali i omogućiti da procesi konzultacija budu prihvatljivi i izvedivi za institucije u regijama.
12.-13.02.2009. Projekt koordinatorica Regionalne razvojne agencije Slavonije i Baranje, gđa. Gordana Stojanović održala je strateško planiranje s predstavnicima Odjela za društvene djelatnosti Grada Osijeka. Na strateškom planiranju definirana je vizija i SWOT analiza Odjela, te u skladu s istima izvedeni su ciljevi, mjere i aktivnosti Odjela s posebnim naglaskom na sudjelovanju Odjela u aktivnostima vezanim za pretpristupne fondove EU i fondove zajednice.
12.02.2009. Projekt menadžerica Regionalne razvojne agencije Slavonije i Baranje, gđa. Kornelija Mlinarević sudjelovala je na informativnoj radionici o shemi dodjele nepovratnih sredstava za poslovnu infrastrukturu u okviru komponente IPA IIIC - Operativni program "Regionalna konkurentnost" koja je održana u Ministarstvu gospodarstva, rada i poduzetništva a u organizaciji Ministarstva regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva. Na radionici su prezentirani osnovni ciljevi cjelokupne komponente IPA "Regionalna konkurentnost", potencijalni podnositelji prijava upoznati su sa specifičnim ciljevima i prioritetima sheme dodjele nepovratnih sredstava za poslovnu infrastrukturu te su razmjenjena iskustva stečena u provedbi grant sheme za poslovnu infrastrukturu u okviru programa Phare 2005.
11.02.2009. Direktor Regionalne razvojne agencije, dr.sc.Stjepan Ribić i projekt menadžerica Agencije, gđa. Kornelija Mlinarević održali su danas, u prostorijama Agencije, sastanak s predstavnicima Osnovne škole Matije Petra Katančića iz Valpova, predvođenih ravnateljem škole, g.Ivanom Miličevićem. Na sastanku je raspravljena mogućnost prijave projektne ideje Škole na natječaj IPA prekogranične suradnje s Republikom Mađarskom koji se očekuje do kraja trećeg mjeseca ove godine.
10.02.2009. Danas je u prostorijama Regionalne razvojne agencije Slavonije i Baranje, održan sastanak s predstavnicima Umjetničke akademije iz Osijeka, g. Tomislavom Dagenom, tajnikom Akademije i gđom. Barbarom Balen Domazetović, voditeljicom Odsjeka za međunarodne odnose. Sastanku su sa strane Agencije prisustvovali, direktor Agencije, dr.sc.Stjepan Ribić i projekt menadžerica Agencije, gđa. Kornelija Mlinarević. Na sastanku su raspravljene mogućnosti prijave projektnih ideja/prijedloga na predstojeće natječaje IPA prekogranična suradnja s Republikom Mađarskom i Republikom Hrvatskom.
09.02.2009. Direktor Regionalne razvojne agencije Slavonije i Baranje, dr.sc.Stjepan Ribić, održao je sastanak s g. Božom Galićem, Županom Vukovarsko - srijemske županije i zamjenikom župana, g. Željkom Cirbom kako bi se raspravila dosadašnja suradnja na zajedničkim projektima kao i planovi za buduće projekte, posebice u svjetlu nadolazećih natječaja IPA prekogranične suradnje sa Republikom Srbijom i Republikom Mađarskom.
06.02.2009. Danas su djelatnici Regionalne razvojne agencije Slavonije i Baranje predvođeni direktorom, dr.sc.Stjepanom Ribićem održali sastanak s gđom. Majom Hranilović, regionalnom koordinatoricom projekta CARDS 2004 "Pomoć pri jačanju kapaciteta za regionalni razvoj" i g. Sjaakom Boeckhoutom, konzultantom na istoimenom projektu, kako bi se utvrdili daljnji oblici i područja suradnje. Svrha projekta je ojačati kapacitete svih institucija na regionalnoj razini koje imaju određenu ulogu u provedbi regionalne razvojne poliltike. Na sastanku su poimence raspravljena moguća područja prioritetne podrške (edukacija, konferencije, studijska putovanja, i sl.) koje Projekt može pružiti Agenciji.

06.02.2009. U prostorijama Regionalne razvojne agencije Slavonije i Baranje danas je održano predstavljanje projekta "Osnaživanje lokalnih kapaciteta za NATURA 2000 i zaštitu prirode" čiji je nositelj Ekološko društvo Zeleni Osijek. Projekt izma za cilj poticati održivo upravljanje i zaštitu prirodnih resursa Osječko - baranjske županije kroz sudjelovanje javnosti, međusektrosku suradnju i poticanje primjene relevantnih EU direktiva. Partneri na projektu su Regionalna razvojna agencija Slavonije i Baranje, Hrvatsko društvo za zaštitu ptica i prirode, Odjel za biologiju, Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku i Volonterski centar Osijek. Projekt se financira iz sredstava programa Phare 2006.


05.02.2009. Direktor Regionalne razvojne agencije Slavonije i Baranje, Stjepan Ribić i predsjednik Agencije za regionalni razvoj Južnog Zadunavlja, Marton Gyorgy potpisali su u Pečuhu sporazum o formiranju zajedničkog predstavništva u Briselu. Prije potpisivanja Ferenc Feigli, predsjednik Vijeća za regionalni razvoj Južnog Zadunavlja izjavio je kako će zajedničko predstavništvo sigurno ostvariti očekivanja i biti plodonosno za obje regije. Marton Gyorgy naglasio je da se zajedničko predstavništvo događa u najpovoljnijem trenutku, pošto se uskoro otvaraju natječaji IPA prekograničnog programa između Republike Mađarske i Republike Hrvatske.
04.02.2009. Projekt menađer Regionalne razvojne agencije Slavonije i Baranje, g. Slavko Tušek prisustvovao je informativnom seminaru o tijeku projekta "BIZimpact - Poboljšavanje informiranosti hrvatske poslovne zajednice" u organizaciji Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva.
03.02.2009. Direktor Regionalne razvojne agencije Slavonije i Baranje, dr.sc.Stjepan Ribić sudjelovati će na drugoj sjednici Joint monitorin committee-ja programa prekogranične suradnje Hrvatska - Mađarska koji će se održati u Kaposvaru, Republika Mađarska. Na sastanku će se raspraviti operativni detalji programa IPA CBC Hrvatska - Mađarska.
02.02.2009. Direktor Regionalne razvojne agencije Slavonije i Baranje, dr.sc.Stjepan Ribić sudjelovao je danas u radu Županijskog poglavarstva na kojem su raspravljene aktivnosti predstavništva Slavonije i Baranje u Bruxellesu.
30.01.2009. U prilogu donosimo izvješće za tisak predsjedatelja Pododbora za sigurnost i odbranu Europskog parlamenta, g. Karla von Wogaua. Prilog
30.01.2009. Direktor Regionalne razvojne agencije, dr.sc.Stjepan Ribić sudjelovao je na tiskovnoj konferenciji u Zagrebu na kojoj su predstavljene "Smjernice o protuminskim aktivnostima Europske unije 2008-2013" te izvješće za tisak Europskog parlamenta, predsjedavajućeg Pododbora za obranu i sigurnost, Karl von Wogau-a. Donosimo Smjernice o protuminskim aktivnostima Europske unije 2008 - 2013. Prilog
29.01.2009. U organizaciji Hrvatske udruge poslodavaca - Centra za europske pretpristupne procese, Osječko - baranjske županije i Regionalne razvojne agencije Slavonije i Baranje i u suorganizaciji Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja, 29. siječnja 2009. godine u prostorijama Ekonomskog fakulteta u Osijeku održati će se seminar na temu "Iskorištenost i rezultati SAPARD programa i najava 4. kruga natječaja". Prilog
23.01.2009. Direktor Regionalne razvojne agencije Slavonije i Baranje, dr.sc.Stjepan Ribić sudjelovao je na međunarodnom sajmu Viroexpo u okviru kojega je predstavljena NUTS II regija - Panonska regija kao i nova web stranica Regije www.panonija.hr
23.01.2009. Projekt menadžer Regionalne razvojne agencije Slavonije i Baranje, g. Slavko Tušek prisustvovati će danas prezentaciji mogućnosti korištenja sredstavau u sklopu IPARD programa, mjere 3.1. Poboljšanje i razvoj ruralne infrastrukture. Prezentaciju organizira Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja u cilju informiranja javnosti o mogućnostima korištenja sredstava iz IPARD programa. Edukacije se vrši glede mogućnosti korištenja mjere 3.1. Ruralna infrastruktura, a potencijalni korisnici su sve jedinice lokalne samouprave do 10.000 stanovnika.
22.-23.01.2009. Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva u suradnji s Agencijom za razvoj Osječko - baranjske županije i Regionalnom razvojnom agencijom Slavonije i Baranje organizira radionicu pod nazivom "Priprema projekata prekogranične suradnje u okviru IPA programa" s naglaskom na prekograničnu suradnju Republika Hrvatska - Republika Srbija i Prekograničnu suradnju Republika Hrvatska - Republika Bosna i Hercegovina. Cilj radionice je informirati sudionike o predstojećem natječaju, pravilima prijave, načinima pronalaženja partnera, osnovama projektnog ciklusa, te ostalim relevantnim informacijama.
21.01.2009. Projekt menadžerica Regionalne razvojne agencije Slavonije i Baranje, gđa. Kornelija Mlinarević danas je na 3. sjednici savjeta za nacionalne manjine predstavila mogućnosti korištenja pretpristupnih fondova Europske unije s posebnim naglaskom na komponentu IPE prekogranična suradnja u svjetlu očekivanih natječaja za prekograničnu suradnju izmedu Republike Hrvatske te Republike Mađarske i Republike Srbije.
20.01.2009. U prostorijama Regionalne razvojne agencije Slavonije i Baranje danas je održan sastanak između prof.dr. Saše Bošnjaka, izvanrednog profesora na Ekonomskom fakultetu u Subotici, gđe. Eleonore Cvejić, direktorice Turističke organizacije Opštine Sombor, g. Antonia Sobola, direktora Turističke zajednice Osječko - baranjske županije, g. Jasmina Sadikovića voditelja Udruge Zeleni Osijek i gđice. Nade Kožul, projekt menadžerice Agencije. Tema razgovora je bila moguća suradnja i potencijalne projektne ideje vezane uz očekivani natječaj IPA CBC Hrvatska - Srbija.
19.01.2009. Direktor Regionalne razvojne agencije Slavonije i Baranje, dr.sc.Stjepan Ribić i projekt koordinatorica Agencije, gđa. Gordana Stojanović boravili su dans u Karlovačkoj županiji kako bi zajedno s predstavnicima Županije potpisali ugovor o zajedničkom pretstavljanju u Bruxellesu.
14.01.2009. Projekt koordinatorica Regionalne razvojne agencije Slavonije i Baranje, gđa. Gordana Stojanović sudjelovala je danas na koordinaciji Panonske regije. Na sastanku su raspravljeni sadašnji i budući zajednički projekti te daljnji načini promocije regije uključujući i odluku o načinu izbora i izrade vizualnog identiteta regije, kao i izrada zajedničke web stranice i nastupi na sajmovima i izložbama.