FATE – From Army to Economy

Naziv projekta: FATE – From Army to Economy

Nositelj projekta: Autonomna pokrajina Friuli Venezia Giulia

Partneri u projektu: Regionalna razvojna agencija Slavonijie i Baranje, Euroregija Dunava Drava Sava, Zavod za prostorno uređenju, plus 15 partenra iz 9 zemalja

Specifični cilj projekta: definiranje i primjena modela upravljanja imovinom, restrukturiranje bivših vojnih objekata, analizu ekonomske i poduzetničke okoline, izrade strategija podrške razvoju poduzetništva, pilot projekte, studije isplativosti, operativne planove i investicijske projekte prenamjene bivših vojnih objekata u Centre poslovne podrške ili Inkubatore

Ključne aktivnosti:

  1. prijenos najboljih praksi,
  2. usvajanje 9 operativnih programa za restrukturiranje vojnih objekata,
  3. izrada 8 prostornih planova za izgradnju poslovnih inkubatora sa visokim tehnološkim i upravljačkim standarima,
  4. usvajanje zajedničke strategije promoviranja poduzetništva.

Predviđeno trajanje projekta: 36 mjeseci

Predviđena vrijednost projekta: 50.000 EUR

Više o projektu