Datourway - Transnational Strategy for Sustainable Rural and Tourism Development in the Danube Area

Naziv projekta: Datourway - Transnational Strategy for Sustainable Rural and Tourism Development in the Danube Area

Nositelj projekta: VÁTI Hungarian Non-profit Company for Regional Development and Town Planning – Spatial Planning Department

Partneri u projektu:
1. Regionalna razvojna agencija Slavonijie i Baranje
2. Euroregija Dunava Drava Sava
3. 13 partnera iz 7 zemalja (Slovačka, Mađarska, Hrvatska, Italija, Rumunjska, Bugarska, Srbija)

Specifični cilj projekta: Izrada zajedničke turističke razvojne strategije, definiranje i implementacija prekograničnih pilot projekata, uspostava relevantne on-line turističke baze podataka

Ključne aktivnosti:

1. Definiranje cjelovite turističke razvojne strategije koja promatra Dunava u cijeloj njegovoj dužini i uzima u obzir sve prednosti takvog integralnog pristupa
2. Uspostava transnacionalne mreže za suradnju i planiranje razvojnih turističkih aktivnosti
3. Operativna web stranica i turistička baza podataka za cijelo podunavlje
4. implementacija turističkog pilot projekta

Predviđeno trajanje projekta: 36 mjeseci

Predviđena vrijednost projekta: 178.000 EUR

Više o projektu: www.datourway.eu i www.datourinfo.eu