DONAUREGIONEN+ - The Spatial Development Concept of Interregional Co-operation in the Danube Space

Naziv projekta: DONAUREGIONEN+ - The Spatial Development Concept of Interregional Co-operation in the Danube Space

Nositelj projekta: Ministarstvo regionalnog razvoja Republike Slovačke

Partneri u projektu:
1. Zavod za prostorno uređenje Osječko - baranjske županije
2. 19 partnera iz 10 zemalja (Slovačka, Mađarska, Srbija, Rumunjska, Bugarska, Hrvatska, Italija, Austrija, Ukrajina, Moldavija)

Specifični cilj projekta:

1. Elaborirati zajedničku razvojnu strategiju podunavskih regija temeljenu na strategiji razvoja NUTS3 regija
2. Ojačati ulogu Dunava kao važnog euripskog koridora
3. Promovirati razvoj i konkurentnost funkcionalnih regija

Ključne aktivnosti:

1. Analiza prirodnih uvjeta, strukture naselja i stanovništva, prometa, tehničke infrastrukture i gospodarstva na području pokrivenog projektom Donauregionen+
2. Izrada sektorske strategije jačanja funkcionalnih regija kao nositelja razvoja i konkurentnosti
3. Usaglašavanje koncepta prostornog planiranja za države unutar Podunavskog bazena
4. Izrada Zajedničkog akcijskog plan funkcionalnih regija
5. Promocija projekta (web-stranica; referentni materijali i dokumenti; završna konferencija)
6. Pilot treninzi za predstavnike lokalne i regionalne/područne saamouprave, poslovni sektor i civilno društvo

Predviđeno trajanje projekta: 36 mjeseci

Predviđena vrijednost projekta: 25.000 EUR

Više o projektu